Věznice v Uherském Hradišti a muzeum totality

Vězeňská kaple: bohoslužby se v ní konaly do roku 1950, kdy byly odstraněny všechny náboženské předměty a zřízen přednáškový sál, kde měli být vězni vzděláváni v duchu socialismu.

Uherskohradišťská bývalá věznice se letos již popáté otevřela veřejnosti, a to v rámci Slováckých slavností vína a otevřených památek, které se konaly o víkendu 9. a 10. září 2017. Během těchto dvou dnů věznici navštívilo na pět tisíc návštěvníků. V sobotu se navíc po skončení prohlídek konala tradiční ekumenická bohoslužba.

Věznice v Uherském Hradišti byla postavena v devadesátých letech 19. století a svůj účel plnila až do roku 1960, kdy kvůli reorganizaci státní správy zanikla. Její prostory pak využívala okresní správa Sboru národní bezpečnosti a Střední uměleckoprůmyslová škola, která v předním traktu komplexu sídlí dodnes. Zejména zadní trakt věznice zůstává bez využití a již několik desítek let chátrá.

Jedinou připomínku obětí komunistického režimu představoval až do nedávna pomník obětem komunismu na Palackého náměstí, který byl odhalen roku 1993. V Uherském Hradišti však nebyli političtí vězni vězněni pouze za komunismu. Kromě běžných vězňů zde byli již za první republiky vězněni příslušníci radikální levice, za druhé světové války sem byli umisťováni zejména členové protiněmeckého odboje, posílaní odtud často do jiných věznic či koncentračních táborů. Těsně po druhé světové válce pak věznice hrála roli v procesech s nacistickými zločinci.

Roku 2010 vznikl spolek Memoria, který organizuje petici za důstojné využití věznice a zasazuje se o to, aby ve věznici vzniklo tzv. muzeum totality.[1] Roku 2013 se díky spolku Memoria uherskohradišťská věznice poprvé otevírá veřejnosti, ve stejném roce Slovácké muzeum v Uherském Hradišti pořádá první výstavu, mapující historii věznice. Jako pokračování této výstavy lze chápat v pořadí již druhou výstavu Slováckého muzea, která probíhá od dubna letošního roku v podkroví Reduty (Masarykovo náměstí, budova bývalého jezuitského gymnázia).

Roku 2016 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci ve věci budoucího využití areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti a v květnu následujícího roku byla vydána Dohoda o rozsahu prostor pro potřeby vybudování tzv. muzea totality.[2] Součást této dohody tvoří i plán prostor vyčleněných muzeu totality. Muzeum by mělo pokrývat přibližně stejný prostor, který byl návštěvníkům zpřístupněn již několikrát v rámci Slavností vína. V prvním podlaží by měly být zřízeny výstavní prostory. Již letos tyto prostory posloužily podobnému účelu – své práce zde vystavovali žáci Základní umělecké školy a Střední uměleckoprůmyslové školy. Kaple, přístupná z druhého podlaží, by měla projít památkovou obnovou a v místech, kde ještě letos mohli návštěvníci nahlédnout do někdejších samotek, se má nacházet samotný památník. V rámci muzea by mělo být nově přístupné nádvoří, kde stávalo popraviště, na které bude upomínat pietní místo.

 

Poznámky

[1] Petice je dostupná zde: http://veznice.uh.cz/doc/2/

[2] Dohoda je dostupná zde: www.mesto-uh.cz/file/3836/download/