Obsah 11/05 2021

STUDIE
5| Poklad na hranici: Středověké nástěnné malby v kostele sv. archanděla Michaela v obci Hrozová
Nikola Sigmundová

ROZHOVOR
17| Tohle JE galerie „Baví nás ukazovat lidem umění tak krásně, jak ho samy vidíme“
Ema Švingerová

26| Antonín Jína „Můj hlavní cíl je být pořád kreativní“
Martina Polednová

31| Anna Mastníková „Kreslení a výtvarné vyjádření jsou mojí bytostnou součástí“
Eliška Slámová

TEXT A OBRAZ
37| Cyklisti
Jiří Žák, Terezie Tomková

38| Inspirace maniodepresí
Teryll ART

AD REM
45| Před koronou, za korounou, budou města ještě stát?
Lukáš Veverka

50| Kunstschrank jako Theatrum mundi
Vilém Urban

56| Vzpomínka na Rubense k výročí jeho úmrtí
Werner Bernatík


Magazín vychází za finanční spoluúčasti Olomouckého krajeStatutárního města Olomouce.