Obsah 12/11 2021

STUDIE
5| Umělecký vývoj Oktavia Broggia v severních Čechách
Jana Kiesewetterová

ROZHOVOR
15| Nela Klajbanová a LITR „Ředitel se stává neviditelným maskotem“
Eliška Slámová

22| Chyba v systému „Realita je tvrdá“
Tereza Jelínková

26| Nat Březinová: Každodenní výlety do vlastního nitra
Nel Foberová

TEXT A OBRAZ
31| Struktury
Jindřiška Jonešová

36| tonic reaguje v kafi
Kristýna Sudková

37| Poezie
Magdalena Marie Franková

AD REM
41| Exkurze Kutná Hora
Expedice StuArt

56| František Ženíšek jako malíř Národního divadla
Werner Bernatík


Magazín vychází za finanční spoluúčasti Olomouckého krajeStatutárního města Olomouce.