Julie Stopper & Sofia Mish: Floral furnace

Ostravská galerie Saigon (Kalerie s čupr uměním Saigon), kterou vedou studenti Fakulty umění Ostravské univerzity, zahájila v úterý 22. 3. netradiční výstavu: nejčastěji zde vystavují místní studenti uměleckých oborů, v tomto případě však pozvání přijaly dvě americké umělkyně – Sofia Mish a Julie Stopper.

Nevelké místnosti galerie přetvořily v jakýsi tajemný svět za zrcadlem. Svou prostorovou instalací navodily vskutku jedinečnou atmosféru, která jitřila mysl a vzbuzovala nejrůznější asociace. Práce obou umělkyň se harmonicky doplňovala a snoubila, takže nebylo hned zřejmé, co je čí dílo.

Na první pohled nejsilněji působily přírodní motivy: mohutné větve vyrůstající ze stropu, na nichž je zavěšen klobouk; staré křeslo, jehož chybějící noha je nahrazena opět divoce rostoucími větvemi. Dominantně také vyhlíží stůl vprostřed místnosti, na němž odpočívá sbírka básní Stužkonoska modrá a ohořelé kusy látky s přírodními motivy. Tyto látky, zavěšeny nad průchodem do další místnosti, nás zvou dál, kde se nachází jakási malá bouda, jejíž stěny tvoří okenice s rozbitými skly, skrze která je tajně z květináče promítána projekce, jež se důmyslně v potemnělé místnosti od zbytků skel odráží. Střechu pak tvoří látkoví na způsob pavučin a uvnitř této budůvky se nachází kniha Alenka v říši divů, příjemně uvelebena mezi látkami přírodních motivů.

Autorky zcela jistě dávají indície pro uchopení jejich snové instalace. Krom jakýchsi surrealistických a literárních možností výkladu, které jsou bezpochyby možné, je nejpůsobivější právě prolínání přírodních motivů (ať už jsou to větve a látky s květinovým vzorem) s předměty ryze lidskými: ono prorůstání, přesně jako vadná noha křesla, která se opět stala větví a tak se vrátila ke svému původnímu tvaru.

https://www.facebook.com/kaleriesaigon/?fref=ts

http://juliestopper.virb.com