Arcidiecézní muzeum v Olomouci se dočkalo znovuotevření

Arcidiecézní muzeum otevřelo po dvou letech rekonstrukcí své brány veřejnosti. A připravilo řadu důležitých změn. Návštěvníci mají nyní možnost zhlédnout nejen rozšířenou stálou expozici, ale také doposud nezpřístupněné části komplexu.

Arcidiecézní muzeum Olomouc - Muzeum umění  Olomouc
Zdroj: https://www.muo.cz/arcidiecezni-muzeum-olomouc/

Slavnostní znovuotevření se konalo v pondělí 24. dubna 2023. Událost byla zahájena v presbytáři katedrály svatého Václava za přítomnosti významných osobností, včetně ministra kultury Martina Baxy a pražského arcibiskupa Jana Graubnera. Ten s vděkem zhodnotil tuto událost slovy „pánbůh zaplať za to, co se podařilo“ a zdůraznil potřebu zasadit se o společné dobré dílo a zanechat tak odkaz dalším generacím. Na závěr přivítání se katedrálou rozezněly varhany a první návštěvníci se mohli vydat na prohlídku muzea, ve kterém ještě vše voní novotou.

Ke stálé expozici Ke slávě a chvále se přidala expozice nová. Ve zrekonstruovaných půdních prostorách se nachází výstava s názvem Zde se nacházíte a podtitulem Svatováclavské návrší v Olomouci v proměnách staletí. V moderně působícím podkroví se návštěvníci seznámí s bohatou historií Svatováclavského návrší od pravěkého osídlení až po současnost. Dominantou expozice jsou vzácné archeologické nálezy, které byly objeveny při stavebně-historických průzkumech. Bronzové modely a nevšední virtuálně-herní vizualizace pomáhají přiblížit místní dějiny. Umožňují například procházet se pomocí herního ovladače po Svatováclavském návrší a prohlédnout si jeho předpokládanou podobu v raném novověku.

Arcidiecézní muzeum Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc - Muzeum umění  Olomouc
Zdroj: https://www.muo.cz/arcidiecezni-muzeum-olomouc/

Nejdůležitější změnou je bezesporu zpřístupnění Zdíkova paláce. Jedná se o torzo románského paláce, který dal v první polovině 12. století postavit olomoucký biskup Jindřich Zdík. Na návštěvní trase je možné projít celou křížovou chodbou s cyklem nástěnných maleb nebo navštívit gotickou kapli sv. Jana Křtitele s freskami. Nová lávka na ochozu navíc nabízí výhled do malebného Rajského dvora se studnou obklopenou vyvýšenými záhony. Kdo zrak naopak pozvedne, tomu se naskytne nevšední pohled na věže katedrály.

I když muzeum již vítá hojný počet návštěvníků, některé opravy stále pokračují. V současné době se pracuje na restauraci plastik křížové cesty, probíhá výroba ochranných mříží a plánuje se zavedení sčítacího kamerového systému. Je zřejmé, že Arcidiecézní muzeum je živou a činorodou institucí, která se úspěšně snaží moderním přístupem zachovávat a předávat historický odkaz.