Olmützer Kulturtage

Dne 6. dubna 2017 v Olomouci startuje multižánrový Festival Olmützer Kulturtage, který usiluje o podporu německého jazyka a aktuální německojazyčné kultury. Vědecká knihovna v Olomouci (VKOL) pořádá festival ve spolupráci s Rakouským centrem Univerzity Palackého, katedrou germanistiky FF UP a sekcí německého jazyka ÚCJ PdF UP. Letošní 3. ročník se navíc koná v rámci Česko-německého kulturního jara 2017 a v doposud nejrozsáhlejším programu představí jak široké veřejnosti, tak žákům základních a středních škol na 24 filmů, výstav, přednášek, prezentací, diskuzí, koncertů, soutěží a divadelních performancí.

O historii festivalu, letošním programu a (nejen německé) kultuře v Olomouci jsme si promluvili s vedoucí Německé knihovny VKOL a ředitelkou festivalu Miroslavou Dvorskou.

Na úvod si povězme něco o historii festivalu. Kde se vzal prvotní impuls k jeho vzniku a co je jeho cílem?

Inspirovala jsem se podobnými akcemi v Plzni nebo Ostravě. Šlo mi o popularizaci německého jazyka, který bych prostřednictvím filmů, výstav, přednášek apod. představila všem generacím. Starší ročníky stále často v sobě chovají naučený negativní přístup ke všemu německému. Toto u nejmladších již nenajdeme, protože se veškerá nevole k německé kultuře proměnila v čirý nezájem.

Kdo za festivalem od začátku stál a kdo se na něm podílí v současnosti?
S festivalem mi zpočátku pomohli kolegové v knihovně. Od druhého ročníku na festivalu spolupracuji se studenty germanistiky FF UP. Přinášejí úžasné nápady a know-how, které doplňuji záštitou VKOL. Tvoříme ideální tým, bez kterého bych se v současné době neobešla.

Jak se festival vyvíjel?
První ročník festivalu měl asi 20 akcí, druhý ročník 16 a letošní ročník má 24. Dvanáct pro širokou veřejnost a dvanáct pro žáky základních a středních škol. Jsem velmi vděčná za spolupráci s městskými kulturními institucemi a Magistrátem města Olomouce.

Co z letošním programu, který je opravdu rozsáhlý, jednoznačně doporučujete? Najde se v něm nějaká vaše srdcovka?
Jednoznačně Rudiš! Patrně náš nejlepší česko-německy píšící spisovatel a mediátor česko-německých vztahů. Jeho styl vyprávění je srozumitelný pro všechny generace, což dokládá masová popularita jeho díla (Nebe pod Berlínem, Granthotel nebo Alois Nebel).
Jaroslav Rudiš společně s Martinem Beckerem budou 11. dubna v Divadle na cucky mluvit o svém česko-německém přátelství. Na autorském čtení O VLACÍCH, KUFRECH A HOSPODÁCH představí své nové, dosud nezveřejněné, úryvky knih a zavedou posluchače do hospody nebo sauny. Na závěr je připraveno exkluzivní česko-německé překvapení.

A z výtvarného umění?
Ve spolupráci s magistrátem vystavíme „paper works“ dvou mladých umělců z olomouckého partnerského města Nördlingen. Sebastian WolfAbcdef v prostorech Coffee Library a kluboven Knihovny UP ve Zbrojnici představí výběr prací na papíře. V Muzeu umění pak od 7. dubna bude probíhat výstava Adolf Hölzel – kresby, která představí dílo průkopníka abstraktního umění narozeného v Olomouci.

Co si myslíte o německé historii Olomouce?
Náš festival se zaměřuje na současnou česko-německou kulturu. Přesto si uvědomujeme, že nejde opomenout olomouckou historii. Přece jen, Olomouc byla až do roku 1919 převážně německým městem a české obyvatelstvo se drželo v okolních vesnicích. V prvním ročníku jsme měli přednášku o historii Hluboček a v loňském roce literární procházky německou Olomoucí. Letos bohužel z kapacitních důvodů na toto téma nezbyl prostor. Přesto bych doporučila přednášku Olomouc jako mystická křižovatka a výstavu Narozeni v Čechách a na Moravě – u nás (ne)známí?, která představí 12 osobností narozených na území dnešní České republiky.

Co si myslíte o umělecké scéně v Olomouci?
V Olomouci se koná spousta kulturních akcí, které jsou finančně dostupné pro naprostou většinu lidí. Osobně jsem nadšená ze StreetArt festivalu Olomouc nebo AFO. Těším se na zrekonstruované kino Central. Přesto všechno mi však chybí nové umění ve veřejném prostoru a lepší péče o stávající objekty. Tam má Olomouc velké rezervy.