Olomoucký předěl bratislavského reálna

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 se uskutečnil čtvrtý ročník procházky vernisážemi olomouckých nezávislých galerií XY Olomouc. Jedinečnou kulturně-uměleckou událost, která letos nabídla výstavy, instalace a performance umělců z Bratislavy, v olomouckém kontextu pozitivně hodnotí Petr B. Holouš.

Třetí čtvrtek v dubnu se pro nezávislou uměleckou scénu v Olomouci již neodmyslitelně nesl ve znamení XY. Společný projekt olomouckých nezávislých galerií, který se koná pod záštitou PAFu, návštěvníky provází na procházce městem po alternativních výstavních prostorech. Letošní 4. ročník XY 2018, do něhož se zapojili Letní galerie, Lomená galerie, Vitrína Deniska, Galerie Monitor, Kryt civilní obrany, HROB, Galerie XY, Galerie XY-1, Divadlo na cuckyKlub Vertigo, představil tvorbu bratislavských umělců.

Monika Beková zahájila XY 2018 v prostorech Letního kina, při kterém zrekapitulovala předcházející ročníky XY a představila nadcházející program: (16:00) Nóra Ružičková & Mária Štefančíková: Živý kinoaparát | Letní galerie; (17:00) Jonatán Pastirčák & Adam Matej: Bu bu bu | Lomená galerie; (17:15) Mira Gáborová: Studie | Vitrína Deniska; (18:00) Dominika Koššová: S Valie | Galerie Monitor; (18:00) Intermédia VŠVU Bratislava: CODEC | Unleashing Screensaver | Ateliér intermédií ; (18:45) Jarmila Mitríková & Dávid Demjanovič: Kultové masky | HROB; (20:00) Lucie Gašparovičová: Slunce se netočí okolo Země | Galerie XY; (20:00) Pattern Recognition | Galerie XY-1; (21:00) Marína Abramovič po sebe neupratuje: The Dictator Decides | Divadelní sál Divadla na cucky; (22:00) ???????????????????? | Klub Vertigo.

 

Nóra Ružičková & Mária Štefančíková: Živý kinoaparát | Letní galerie

Následně se slova ujala Vlasta Mudruňková, která uvedla performance Nóry Ružičkové a Mají Stefančíkové. Autorky působící v ateliéru Obraz/zvuk/text a kontext na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě (dále jen VŠVU) v prostorech letního kina zrealizovaly inscenovaný Živý kinoaparát: „Vidí, ale nevie. Vedie, nechá sa zvádzať, a pritom zavádza. My ich pri tom sledujeme, iní zas sledujú nás. Odohrá sa to, odehráme to. Kľúčové slová: žena a muž, vášeň, zrada, podvod, tajomstvo, pohľad, film, aparát, predstava, predstavenie, hra.“ Performance se zúčastnili: Lukrécie Zemanová, Kateřina Koprnová, Kateřina Sovová, Daniela Anna Dočkalová, Alžběta Malovaná, Zdeňka Giacintová, Tereza Dvořáková, Pavel Cigánek, Bára Fialová, Jana Egerová a Dobroslava Čepcová.

Návštěvník performance se na rozparcelizovaném prostoru kina ocitl vně děje, ze kterého znal pouze klíčová slova. Tím se stal divákem, jehož fyzická přítomnost zhmotňovala nehmotnou ideu filmu, který tentokrát neprobíhal na plátně kina, ale přímo mezi jeho sedačkami. Divák se stával zároveň hercem, kterého sledují další diváci. Autorky tímto efektem pracují s Barthesovou sémiotickou koncepcí, v níž vyprávění příběhu nenapodobuje svět, ale konstruuje jej. Zdařile tím dosahovaly efektu reálného, když se sjednocením označujícího a referentu pokoušely o referenční iluzi.

 

Jonatán Pastirčák & Adam Matej: Bu bu bu| Lomená galerie

Druhá zastávka se uskutečnila v Lomené galerii, která se nachází v průchodu naproti Muzea umění Olomouc. Kamil Zajíček zde uvedl site-specific zvukovou instalaci Bu bu bu od Jonatána Pastirčáka a Adama Mateje aka Pioni & Ink Midget.

 

Mira Gáberová: Studie | Vitrína Deniska

Třetí na programu letošního ročníku XY byla vernisáž Miry Gáberové: Studie ve Vitríně Denisce. Alexandr Jančík představil slovenskou umělkyni Miru Gáberovou, v jejímž širokém projektovém záběru vystupuje především tvorba videí a s nimi související performativní situace.

Pro olomouckou Vitrínu Denisku Gáberová připravila Studii, v níž pracuje s červenou divadelní oponou. Volně tak navazuje na svůj projekt In Time, v němž oponu použila jako zvláštní typ bariéry mezi jevištěm a hledištěm, resp. umělcem a divákem. Po performance v Letní galerii měl divák znovu možnost balancovat na předělu reálného a mimetického světa.

 

Dominika Koššová: S Valie | Galerii Monitor

Z Vitríny Denisky se početný dav přesunul do Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci. V Galerii Monitor Vladimír Havlík uvedl videoloop S Valie audiovizuální umělkyně Dominiky Koššové.

Koššová, absolventka ateliérů Transpaxis Szabolcse KissPála a Obraz/zvuk/text a kontext Nóry Ružičkové na VŠVU, ve svém videoloopu reinterpretuje projekt VALIE EXPORT, v němž rakouská výtvarnice za pomocí svého těla kopírovala části městské architektury. Původní černobílé fotografie Koššová konfrontuje skrze monitor počítače s architekturou webové stránky, kterou prostřednictvím techniky klíčování přeměřuje, rekonfiguruje a animuje vlastním tělem.

 

Intermédia VŠVU Bratislava: CODEC | Unleashing Screensaver | Ateliér intermédií

Tomáš Javůrek, vedoucí Katedry intermédií na VŠVU, následně na konviktu, v ateliéru intermédií PdF UP v Olomouci, představil unikátní galerijní prostor současného digitálního umění ScreenSaverGallery. Prostřednictvím moderní technologie se tento prostor nachází ve spořičích počítačových obrazovek, které umožňují přístup k recipientovi.

V rámci XY byl na obrazovkách počítačů ateliéru intermédií vystaven aktuálně probíhající mezinárodní projekt Unleashing Screensaver, na němž se s více než 45 pedagogy z různých zemích, typů škol, vzdělávání a kulturních tradic, Javůrek se svými studenty podílel.

Samotnou galerii si může kdokoliv stáhnout na http://screensaver.metazoa.org, nainstalovat k sobě do počítače a výstavu tak sledovat průběžně z vlastního monitoru.

 

Jarmila Mitríková & Dávid Demjanovič: Kultové masky | HROB

˥ ɸ ﷻ∏ ₾ ℗ ₪ ₰ࣨ ۝ ۩ ۵  ҉  ʘ ɸ Ȣ ♫ Ƿ Ʊ ¶ @ & ¤ $ Ɣ Ǽ § ʯ Ψ д ѽ ʢ Ϡ Ҧ۞ Ӝ ▲ ♥ ♀ ♂ ﻝ † ‰ ∑ ◊

Site-specific výstavy v HROBu probíhají na předem neurčitém místě. Pro XY 2018 si kurátorská dvojice Pavel Šuráň a Radim Scholaster připravili instalaci Kultové masky „umělecké keramičky“ Jarmily Mitríkové a „doktora intermédií“ Dávida Demianoviče. V hrobové jámě, která se tentokrát nacházela nedaleko olomoucké tržnice, umělecký pár Mitríková & Demjanovič představil etnografickou instalaci blíže nespecifikovaného kultu v minulosti.

Kultové masky se po jednodenní výstavě v HROBu přesunuly do prostor Galerie XY-1, kde budou vystaveny do 31. 5. 2018.

◊ ∑ ‰ † ﻝ ♂ ♀ ♥ ▲ Ӝ ۞  Ҧ Ϡ ѽ ʢ д Ψ ʯ § Ǽ Ɣ $ ¤ & @ ¶ Ʊ Ƿ ♫ Ȣ ɸ ʘ  ҉  ۵ ۩ ۝ ₰  ࣨ  ₪ ℗ ₾ ∏ ɸ ˥

 

Lucie Gašparovičová: Slunce se netočí okolo Země | Galerie XY

Z HROBu se účastníci v malých skupinkách přesunuli k závěrečnému programu XY 2018 – do Galerie XY v Divadle na cucky na Dolním náměstí.

Monika Beková zde uvedla výstavu Slunce se netočí okolo Země Lucie Gašparovičové. Gašparovičová, absolventka ateliéru S+M+L_XL Kov a šperk na VŠVU, svou prací konfrontuje situaci a prostředí, čímž se snaží postihnout všednosti života, které se nám v ustavičném každodenním opakování ztrácejí z vědomí. Hľadám pre mňa dostupné ekvivalenty vedeckých meracích zariadení potrebných pre záznam, v ktorom sa stretáva statickosť obrazu – priestoru a však dynamickosť – plynutia času.“

Zaznamenáním a transformací časového aspektu opakujících se fenoménů do hmotných celků se Gašparovičová přidává ke hře s realitou, kterou divák zažil v Letní galerii nebo Vitríně Denisce.

Pattern Recognition | Galerie XY-1

Vzápětí byla Monikou Bekovou v prostorech XY-1 představena produkce videí autorů, kteří jsou spjati s VŠVU.

András Cséfalvay, Mira Gáberová, Tsudoi Masuda, Juraj Mydla, Viktor Šefčík a Zuzana Žabková zde vystavují svébytné vzorce, v nichž můžeme nalézt futuristické vize, sociopolitické komentáře k neutěšené tíze současnosti, lidství či umění i hravé práce performerů využívajících vlastní těla k trefným glosám.

 

Marína Abramovič po sebe neupratuje: The Dictator Decides | Divadelní sál Divadla na cucky

Program na XY zakončila performance Marína Abramovič po sebe neupratuje. Skupina, která působí na umělecké scéně od roku 2015, ve své tvorbě specificky využívá svěží humor, pestrou paletu výrazových forem a netradičních symbolů. Společným jmenovatelem Maríniných dosavadních projektů je kromě jiného i snaha poukázat na vybrané společenské fenomény.

The Dictator Decides je další prací, která se pohybuje na hranici divadla a performance. Důraz není kladen na děj či konkrétní následnost situací, ale spíše na celkovou atmosféru. Takto koncipované dílo může být vnímáno jako zenový zážitek, ve kterém není nutné hledat význam či smysl.

 

???????????????????? | Klub Vertigo

O afterparty XY se v klubu Vertigo postaral hudebník Adam Juraszek vystupující pod označením BZGRL. BZGRL, narozený v Londýně a v současnosti usazený v Bratislavě, produkuje rytmickou taneční hudbu plnou ostrého zvukového designu a patří mezi nejzajímavější současné hudebníky bratislavské scény.

 

Při ohlédnutí za 4. ročníkem XY Olomouc, můžeme konstatovat, že se jednalo o vynikající akci, která s přibývajícími ročníky nabírá na kvalitě velikostí, propagací i návštěvností.

Daná bratislavská geocentralizace byla úzce spojené s Vysokou školou výtvarných umění v Bratislavě, a to zejména s ateliérem Obraz/zvuk/text a kontext. Hlavní zaměření na nová média je vlastní sui generis pořadatelů akce. Obsah XY 2018 od počátku do konce provázela hra s realitou (zejména Nóra Ružičková & Mária Štefančíková: Živý kinoaparát, Mira Gáberová: Studie nebo Lucie Gašparovičová: Slunce se netočí okolo Země), kterou můžeme, s jistým despektem, přisoudit i současné mladé umělecké scéně v Olomouci.

Olomouc, dávné umělecké centrum, v současnosti bez vyšší umělecké vzdělávací instituce a výraznějšího uměleckého epicentra je odkázána na krátkodobé importy v rozmezí X a Y. Nutně nás to přivádí k otázce, zda se mladá olomoucká výtvarná scéna nachází v reálných nebo iluzivních prostorech.