Štěpánka Kristová: Pozvednout na duchu

Kurátor Ondřej Kořínek ze spolku Studium Artium si spolu s autorkou Štěpánkou Kristovou připravil výstavu Pozvednout na duchu. Výstava se uskuteční v barokní chodbě Uměleckého centra UP v termínu 3. 4. – 21. 4. 2023 s vernisáží 3. 4. v 17:30.

Štěpánka Kristová vystudovala gymnázium v Dobříši a momentálně bydlí v Praze. Věnuje se především akvarelové malbě a tvorbě drobných závěsných předmětů z přírodnin. K výtvarné tvorbě měla odjakživa blízko. Již v mateřské škole na otázku: „Čím chceš být, až budeš velká?“ odpovídala, že malířkou.

Její tvorba často zpracovává pohádková, mystická témata, která čerpá z niterného spojení s přírodou. Důležitou roli v jejím životě i tvorbě hraje neposkvrněnost duše a návrat k sobě; okolní svět nás zanáší nečistotami a omezuje nás, a právě od těchto limitů se snovým prostředím svých obrazů snaží osvobodit.