Artedu: Sexpozice na Lékařské fakultě

V pondělí 23. 10. 2017 kurátorky Alena Bartková a Zdenka Švadlenková zahájily vernisáž výstavy Sexposed na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Ústředním motivem putovní výstavy, která se koná jako součást multižánrového kolaborativního projektu Sexposed, je uchopení tématu lidské sexuality, tělesnosti, fyzické zranitelnosti a nemoci, zvláště pak v souvislosti s otázkou HIV. Vystavena jsou díla Andreje Dúbravky, Jana Ďurina, Jakuba Janovského, Adama Jílka, Miriam Kardošové, Filipa Kůrky, Barbory Maštrlové, Tomáše Němce, Jany Šárové a Olgy Šímové. Výstava probíhá od 24. 10. do 3. 11. 2017 v budově Lékařské fakulty UP v Olomouci na ulici Hněvotínská 3.

V prostorách Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci byla zahájena putovní výstava Sexposed, která probíhá jako součást multižánrového kolaborativního projektu Sexposed, jenž uchopuje téma lidské sexuality, tělesnosti, fyzické zranitelnosti a nemoci, zvláště pak v souvislosti s otázkou HIV. Výstava současně poukazuje na reflexi mezilidských vztahů, sociální aspekty dané problematiky a prevenci, které s námětem úzce souvisí.

Podstata výstavního projektu vychází z příležitosti diváka seznámit se s odlišným pohledem na realitu, v níž se sám může profesně pohybovat. Nejde ani tak o konfrontaci, jako spíše o průnik přísně vědeckého a exaktního světa se světem uměleckým. Netradiční volba výstavního prostoru tedy představuje součást konceptu výstavy i tématu celého projektu, neboť se návštěvníci mohou s danou problematikou konfrontovat v novém uměleckém kontextu a to jak formálním, tak ideovém.

Projekt je předně určen studentům vysokých škol. Generace dnešních dvacátníků nejenže vnímá zvolené téma jako marginální, ale bude to právě ona, která se v naší zemi bude v brzké budoucnosti s problematikou HIV profesně anebo i lidsky potýkat. Jde však také o generaci, kterou je možno efektivně oslovit a podpořit její zájem o kulturní a uměleckou scénu, což je pro oba spolky velmi zásadním kritériem celé realizace.

Připravovaný program se však paralelně dotýká také pedagogů, akademických pracovníků či zaměstnanců zainteresovaných škol a díky streamingu z diskuzí či díky veřejným výstavám bude volně dostupný i širšímu publiku mimo vybrané instituce. Zvolené žánry (film – diskuze – výtvarné umění) tak cílí ve výsledku na zájmově, sociálně i věkově diferencované skupiny. Půjde tedy o rozsáhlejší mezigenerační sociální apel, jež má upozornit na dlouhodobě přehlížené, nicméně reálné riziko nákazy virem HIV, setřít mýty, které se s tímto fenoménem pojí a posílit zájem o odpovědné sexuální chování, pravidelné testování, inkluzi apod.

Cílem projektu je pozitivní a atraktivní formou motivovat účastníky i diváky ke „call to action.“ Stejně tak je pro projekt zásadní jeho umělecko-kulturní základ, zvolené prostředky, jimiž komunikuje dané téma jak studentům umění, tak vnějšímu světu a to skrze autorské dílo.

Koncept SEXPOSED je připraven jako celek tak, aby byl přenosný jako franchise a to i na mezinárodní úrovni v anglické verzi. Rovněž je v plánu jej v různých modifikacích realizovat jako víceletou akci, jež by se vždy věnovala významným společenským otázkám dnešní doby interpretovaným na umělecko-kulturní bázi.

Na olomoucké výstavě mají diváci možnost spatřit díla od Andreje Dúbravského, Jana Ďuriny, Jakuba Janovského, Adama Jílka, Miriam Kardošové, Filipa Kůrka, Barbory Maštrlové, Tomáše Němce, Jany Šárové a Olgy Šímové.

SDÍLET
Předchozí článekH_NA v novém
Další článekPotulnou galériou proti xenofóbii a rasizmu
Vystudoval obor Teorie a dějiny výtvarných umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci své odborné činnosti se zaměřuje na tyto oblasti: Výtvarná kultura raného novověku (zejména architektura a sochařství 17. a 18. století); Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích (zejména mariánská úcta, barokní kulty, barokní poutě, barokní historismy, barokní multiplikační fenomén); Santa Casa v Loretu a její multiplikace v Záalpí; Olomoucká výtvarná scéna; Management a marketing umění.