Olomoucká Noc kostelů a její krásy

Konečně nám začíná krásné počasí a teplé jarní večery. Minulý týden nás město Olomouc potěšilo Olomouckou muzejní noc, kdy jsme mohli navštívit řadu muzeí, galerií a dalších uměleckých i historických institucí a architektonických skvostů. Tento pátek 24. května 2019 budete moci opět využít k příjemně strávenému večeru a noci v olomouckých zákoutích, kostelech, kaplích a dalších modlitebnách, jelikož se koná již 11. ročník Noci kostelů v celé České republice.

První oficiální „Lange Nacht der Kirchen“ se uskutečnila v roce 2005 ve Vídni, avšak své kořeny začala zapouštět již roku 2001, když se v mnoha německých městech konaly „Lange Kirchennächte“. Hranice českých zemí tato událost překročila v roce 2009, kdy se do ní zapojilo na tři desítky kostelů na území brněnské a plzeňské diecéze. Následující rok se již konala v celé České republice.

Do letošního ročníku se přihlásilo 1603 kostelů a modliteben, které si dohromady připravily na 7241 různých programů. V Olomouckém kraji je to poté 112 lokalit a v samotné Olomouci 29 kostelů, kaplí a dalších modliteben křesťanské církve. Noc kostelů si dává za cíl seznámit veřejnost s kulturní a uměleckou hodnotou daných míst a zároveň nenuceně seznamovat s křesťanskými tezemi. Diecéze tak činí prostřednictvím různorodých programů, jako jsou komentované prohlídky, hudební či divadelní představení, ale taktéž soutěžemi, workshopy a animačními programy pro děti. Mnohdy se návštěvníkům představí objekty, jež jsou během roku veřejnosti nepřístupné. Ty se tak jednou do roka obléknou do nočního ozářeného kabátku a otevřou své brány. Můžete se také dostat do klášterních zahrad či ke kostelním varhanům, vystoupat na věže, sestoupit do krypt a mnoha dalších běžně nepřístupných míst. Každý ročník má své motto v podobě biblického verše obsahujícího slovo „noc“. Letos se jím stal verš 30,29 z knihy proroka Izaiáše: „Dáte se do zpěvu jako v tu noc, kdy se zasvěcuje svátek.“

Kaple Milosrdných sester III. řádu sv. Františka z Assisi na Biskupském náměstí

Kongregace byla založena v polovině 19. století v Opavě s cílem pečovat o chudé či nemocné a následně se rozšířila do dalších moravských měst. Do Olomouce se dostala v roce 1857 na pozvání tehdejšího kardinála Bedřicha z Fürstenberka, který pro potřeby kláštera nechal upravit zakoupený nárožní dům v Mariánské ulici. Klášterní komplex se postupně rozšiřoval a v roce 1897 byla vysvěcena nově vybudovaná kaple. Klášter se sestrám vrátil po čtyřicetileté pauze, kdy zde sídlil Stavoprojekt, až v roce 1992. Tehdy se uskutečnily pouze nejnutnější úpravy, aby byl znova obyvatelný. Na rekonstrukci kaple si řádové sestry pozvaly kolektiv autorů Vojtěcha Jemelky, Jana Mléčky, Jiřího Marka a výtvarníků Petera Demeka a Jana Jemelky. Rekonstrukce kaple byla velmi zdařilá, o čemž svědčí i fakt, že na posledním ročníku Ceny Rudolfa Eitelbergera v roce 2017 pořádaného spolkem Za krásnou Olomouc vyhrála první místo. Kaple je během roku veřejnosti nepřístupná, a tak své návštěvníky vítá pouze v rámci Noci kostelů.

Bývalý kostel sv. Petra a Pavla na nádvoří FF UP

Díky rekonstrukci hlavní budovy děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Palackého ukončené v loňském roce probíhal v této lokalitě v roce 2015 archeologický výzkum. Ten odkryl na nádvoří základy kostela sv. Petra a Pavla. Půdorys kostela byl následně vyznačen v nové dlažbě. Farní kostel stával na Petrském návrší v jižní části Předhradí do roku 1792, kdy byl zbořen. Šlo o pozdně gotickou stavbu s věží v západním průčelí. V rámci Noci kostelů zde budou k vidění od 18 do 22:30 také výsledky archeologického výzkumu formou plakátů a výkladu.

Kostel Panny Marie Sněžné

Barokní kostel je sálového typu a má pětiosé bohatě sochařsky zdobené průčelí se dvěma věžemi. Jde o jednu z chloub Olomouce propisující se do jejího panoramatu. Byl postaven v letech 1712-1716 jako součást komplexu jezuitských školních budov. V letech 1726-8 zde J. G. Halbich postavil barokní varhany s bohatou řezbářskou výzdobou od dílny A. Thomasbergera. Svým programem přivítá návštěvníky v 18 hodin a během večera v jeho interiéru zazní koncerty a komentované prohlídky. Výjimečně se budou moci příchozí podívat i přímo na barokní kůr k historickým varhanům.

Dominikánský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Jedná se o pozdně gotický trojlodní klášterní kostel, jehož součástí jsou dvě přistavěné barokní kaple Panny Marie Ustavičné pomoci a Panny Marie Růžencové. Kostel má zajímavou osmibokou jehlancovou střechu a v jeho presbytáři se nachází pozdně gotická nástěnná malba „Obléhání Bělehradu“. Zvláštností kostela jsou novodobé vitráže, které byly do kostela osazeny při velké rekonstrukci po povodni v roce 1997. V rámci celého programu od 18 hodiny do půlnoci si mimo prohlídky kostela a kláštera s klášterní zahradou přichystala farnost také varhanní koncert, mši svatou a zpívanou večerní modlitbu.

Kostel sv. Ondřeje ve Slavoníně

Kostel sv. Ondřeje je římskokatolický chrám, jehož první písemná zmínka pochází z roku 1364, avšak gotický ráz jádra budovy nám napovídá, že pochází již z 13. století. Gotické jsou také boční kaple a sanktusová věž, hlavní věž je poté renesanční. Kostel bude otevřen od 18 do 22 hodiny a mimo komentované prohlídky si pro návštěvníky připravil také varhanní koncert a poslední půl hodinu celý interiér ozáří jen světla svíček.

Seznam všech kostelů a jejich program v Olomouci naleznete na stránkách Noci kostelů.


Odkazy

https://www.nockostelu.cz/aktuality/807

https://www.nockostelu.cz/aktuality/814

http://www.hanackenoviny.cz/1816/uprava-kaple-sv-frantiska-assisi-ziskala-prvni-misto/

https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/kaple-milosrdnych-sester-iii-radu-sv-frantiska-v-sobe-ukryva-moderni-poklad-20161115.html

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Ond%C5%99eje_(Olomouc)http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/dominikansky-kostel-v-olomouci-spojuje-gotiku-i-moderni-vitraze–1051671