Od svícemi nasvíceného interiéru až po poštu do nebe. 5 tipů na Noc kostelů 2016 v Olomouci

Dnes, v pátek 10. června 2016, se opět ve večerních hodinách otevřou kostely, modlitebny a kaple všem lidem dobré vůle. Svým návštěvníkům nabídnou prostor pro objevování krás křesťanského umění, nenucené seznámení s křesťanskými církvemi a vírou nebo příjemné místo pro přátelská setkání. Z rozmanitého programu Noci kostelů v Olomouci (27 otevřených míst) vám doporučujeme 5 objektů, které byste si neměli nechat ujít.

Katedrála sv. Václava v Olomouci | 16:00–23:00

Na první místo řadíme olomouckou dominantu, jejíž počátky spadají do 12. století, kdy původní románskou baziliku, založenou patrně v roce 1107 přemyslovským knížetem Svatoplukem Olomouckým, v roce 1131 vysvětil olomoucký biskup Jindřich Zdík. Vznik její současné novogotické podoby, kterou provedl architekt Gustav Meretta v letech 1883–1892, inicioval olomoucký arcibiskup Bedřich z Fürstenberka.

Mimo prohlídky chrámu je na parkánech vedle katedrály od 16:00 do 17:50 připraven program pro rodiče s dětmi. Od 18:00 do 23:00 bude probíhat doprovodný program přímo v katedrále a v kapli sv. Anny. VÍCE

Kostel sv. Filipa a Jakuba v Olomouci-Nových Sadech | 16:15–22:00

Za výraznější pozornost stojí méně známý pozdně barokní kostel sv. Filipa a Jakuba na Nových Sadech, který byl postaven v letech 1768–1775. Kostel je v interiéru bohatě vybaven inventářem, jenž pochází převážně ze zrušených olomouckých kostelů. Ve věži kostela se nachází zvon sv. Blažeje, ulitý roku 1547, a přemístěný do novosadského kostela ze zrušeného kostela sv. Blažeje, a zvon Mariánský z roku 1918. Sousoší Ukřižování, které stojí u vchodu do kostela, pochází z roku 1834.

U příležitosti zahájení Noci kostelů se uskuteční od 16:15 do 17:00 bohoslužba, na niž od 18:00 do 18:05 navazuje rozeznění kostelních zvonů. Od 18:30 do 18:50 je na programu malý koncert pro fagot a varhany. Od 18:05 do 20:00 probíhají komentované prohlídky interiéru kostela, sakristie, věže a zvonů. Od 21:00 do 22:00 si návštěvníci budou moci interiér kostela prohlédnout nasvícený pouze svícemi. Na závěr od 21:50 do 22:00 je naplánovaná společná modlitba. VÍCE

Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně | 18:00–22:30

Za „moderní“ architektonický experiment lze považovat chrám sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně, který vznikl v letech 1929–1932 podle návrhu brněnského architekta Josefa Šálka. Málokdo však ví, že tomuto návrhu předcházel projekt architekta Ladislava Skřivánka z roku 1927. Jeho neorenesanční chrám za 10 miliónů byl sice schválen, ale následně jej rada pro stavbu kostela odmítla s odůvodněním, že „každá doba má svůj styl, a proto by se měly současné stavební tendence projevit i zde.“  Druhý návrh realizovali olomoučtí stavitelé Jindřich Kylián a Tomáš Šípka. Zbudování chrámu inicioval olomoucký arcibiskup a moravský metropolita ThDr. Leopold Prečan, který vycházel z přání papeže Pia XI., aby se kostely s přiléhající duchovní správou stavěly na periferiích velkých měst. Chrám, který je spolu s farností od roku 1991 v péči Řádu karmelitánů, vznikl přitom na vlastní náklad arcibiskupa Prečana. Dominantu chrámu představuje italská mozaika o velikosti 8,70 x 7,20 m (téměř 63 m2), kterou vytvořili čtyři italští mozaikáři podle návrhu Jano Köhlera.

Chrám nabízí od 18:00 do 18:30 vystoupení kytarového souboru a flétny ZUŠ Iši Krejčího Olomouc a Hudební školy Šauerovi. Od 18:00 22:30 je volný vstup do chrámu, v němž právě probíhá výstava Život a dílo olomouckého arcibiskupa Leopolda Prečana, a to u příležitosti 150. výročí jeho narození, a kostelní krypty, kde je arcibiskup pochován. VÍCE

Biskupská kaple Panny Marie arcibiskupského paláce v Olomouci | 18:00–23:00

Ke zhlédnutí doporučujeme rovněž barokní biskupskou kapli, která se nachází v druhém patře Arcibiskupského paláce v Olomouci. Oficiální sídlo olomouckých biskupů a arcibiskupů začal v místech dnešního paláce stavět biskup Stanislav Thurzo na počátku 16. století. Renesanční palác, poničený třicetiletou válkou a požárem z roku 1661, nechal v letech 1664–1669 barokně přestavět a rozšířit biskup Karel II. z Lichtenštejna-Kastelkornu. Dnešní podobu palác získal po přestavbě na počátku 20. století. V kapli Panny Marie se dochovala původní valená klenba s výsečemi a plastická štuková výzdoba od italských štukatérů Baldasare Fontany a Innocenza Montiho.

V biskupské kapli proběhnou od 18:00 do 23:00 komentované prohlídky. Z provozních a kapacitních důvodů se budou prohlídkové skupiny skládat z maximálního počtu 25 osob. Interval mezi jednotlivými prohlídkami se odhaduje na 15–20 minut, poslední prohlídka začne ve 23:00. VÍCE

Bazilika Navštívení Panny Marie v Olomouci-Svatý Kopeček | 18:00–01:00

Nesmíme opomenout nejvýraznější dominantu situovanou nad Olomoucí. Bazilika Navštívení Panny Marie, které předcházela malá kaple zasvěcená Panně Marii zbudovaná z popudu Jana Andrýska v letech 1629–1633, byla vystavěna v letech 1669–1679 jako poutní místo olomouckého premonstrátského opatství Klášterní Hradisko.  Architektem baziliky byl Giovanni Pietro Tencalla, jehož hradišťskému opatovi Alešovi doporučil olomoucký biskup Karel II. z Lichtenštejna-Kastelkornu. Bazilika byla dokončena za hradišťského opata Norberta Želeckého z Počenic. Vnitřní výzdoba baziliky probíhala v letech 1675–1679 (výzdoba klenby) a 1722–1732 (výzdoba od chrámové římsy dolů). Na bohaté štukové výzdobě se podíleli vlámští mistři, mezi které patřili zejména Quirico Castelli, Domenico Gagini, Carlo Borsa a Matteo Contesso. Fresky na čtyřech pendantech pilířů, jež nesou kupoli, vytvořil v roce 1731 Jan Kryštof Handke.

Pro návštěvníky je připraven bohatý program, který začíná od 18:00 mší svatou. Od 18:55 do 23:55 budou probíhat: prohlídky Muzea Matice Svatokopecké, pošta do nebe, soutěž pro děti, zeď díků, komentované prohlídky baziliky, varhanní koncert, zpívání s kytarovou scholou a závěrečná popůlnoční afterparty s úklidem. Ze zastávky Svatý Kopeček, bazilika odjíždí v 0:15 na zastávku Hlavní nádraží připravený autobus (konečná stanice autobusu – Ladova). VÍCE

Přestože jsme vybrali pět výše uvedených objektů, nechceme opomenout ostatní více či méně známe stavby v Olomouci (např. modlitebna Bratrské Jednoty baptistů, kostel Panny Marie Sněžné, kostel sv. Michala nebo dominikánský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie) a jejím blízkém okolí (kostel sv. Leonarda v Hněvotíně, kostel sv. Mikuláše v Horce nad Moravou, kapli sv. Jana a Pavla v Ústíně nebo kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Slatinicích), které stojí také za návštěvu. Ať už vás večer zavede kamkoliv, přejeme vám příjemně strávenou Noc kostelů 2016.

https://www.nockostelu.cz/?d=&k=olomoucky