Tereza Obšivačová – Kateřina Svitáková / Věřte nevěřte

U příležitosti zahájení letního semestru spolek Studium Artium již tradičně připravil únorovou výstavu. Vystavovat budou dvě absolventky Fakulty umění Ostravské univerzity – Tereza Obšivačová a Kateřina Svitáková. Vernisáž výstavy s názvem Věřte nevěřte se uskuteční ve středu 14. 2. 2018 v 18:00 v Galerii Podkroví Uměleckého centra Univerzity Palackého.

Tereza Obšivačová je rodačka z Rožnova pod Radhoštěm a s výtvarným uměním začala aktivně již na ZUŠ pod vedením Ljuby Kovářové a Jana F. Kováře. V letech 2006–2010 navštěvovala obor Užitá malba na SUŠ Ostrava, na který navázala studiem v ateliéru Malby II. u Františka Kowolowského na Fakultě umění Ostravské univerzity, jež úspěšně ukončila v roce 2016. Absolvovala také roční studium na Royal Academy of Art v Haagu v Nizozemsku a v roce 2017 tvůrčí rezidenční pobyt v ESAC v Českém Krumlově. Má za sebou již mnoho samostatných i kolektivních výstav. Namátkou lze jmenovat výstavy Deset sekund naděje v ostravské Kalerii s čupr uměním Saigon, Píchla jsem duši…Galerii II. Pád v Brně a 9,99% v Domě umění v Ostravě.

Kateřina Svitáková pochází z Jindřichova Hradce a stejně jako její kolegyně i ona začala s malbou v raných letech. V rozmezí let 2006–2010 chodila na Střední uměleckoprůmyslovou školu sv. Anežky České v Českém Krumlově. V roce 2016 získal titul magistry umění v ateliéru malby Daniela Balabána na Fakultě umění na Ostravské univerzitě. I ona má za sebou řadu stáží – roční studium na National Academy of Art in Sofia v Bulharsku či stáže v Schloss Plüschow v Německu a v Staatliches Museum Schwerin v Německu. Společně s Terezou Obšivačovou byla také na tvůrčím rezidenčním pobytu v ESAC v Českém Krumlově. Její díla bylo možné vidět na samostatných i kolektivních výstavách, např. DvojiceUkradené galerii v Děčíně či Sběr rodu v galerii 1_7 v Ostravě.

Cesty obou umělkyň se střetly již před ukončením studia na Ostravské univerzitě a od té doby spolupracují. Své síly v rámci výstavní činnosti poprvé spojily při výstavě Padá hvězda, spadla. Jdu si uvařit kafe… v roce 2017 v Artotéce Opatov v Praze a naposledy v lednu 2018 na výstavě Slovo dalo slovo v Galerii města Blanska.

U Terezy hraje prim každodenní život, který s prvky humoru zaznamenává pomocí kresby či malby. Kateřina se kromě kresby a malby věnuje i fotografii. Obě se dotýkají tématu přírody, jež je pro ně důležitým inspiračním zdrojem a je právě nasnadě pozorovat, jak s ním pracují a jak jej každá zaznamenává svým osobitým stylem.

Na výstavě Věřte nevěřte se návštěvníci setkají s pojetím věcí, které nás obklopují a kterým sami můžeme, ale nemusíme věřit. Hlavním tématem tak bude pochybování. Vzhledem ke konání výstavy na půdě (Galerie Podkroví) Uměleckého centra UP bude výstava přizpůsobena tomuto prostoru. Tedy k půdě – místu pro odložené, nepotřebné věci, prostoru plného tajemna a nonsensu. Proto neváhejte a vydejte se ve středu 14. 2. 2018 na vernisáž. Přesvědčte se na vlastní oči, čemu věřit a čemu ne.