Návrat do Parmy

Některým obrazům se dostalo za jejich existenci neočekávaných cest, mezi takové patří i Madona se svatým Jeronýmem od  Correggia. Tato malba si dnes spokojeně visí na důstojném místě v Národní galerii v Parmě. Ne vždy tomu tak bylo, v roce 1796 jej odcizila francouzská armáda a přivezla Napoleonovi do Paříže. V letošním roce slaví obraz 250 let od chvíle, kdy jej zakoupil parmský vévoda Filip I., syn španělského krále Filipa V. a zeť francouzského krále.

Národní galerie v Parmě. Zdroj: www.commons.wikimedia.org

Všem milovníkům umění je jistě dobře známé dílo, Madona se svatým Jeronýmem (kolem 1528, olej na plátně, Galleria Nazionale, Parma), v originále „Madonna di San Gerolamo“, z dílny proslulého renesančního italského mistra Antonia da Correggia (1489–1534), zachycuje Pannu Marii s dítětem, sv. Jeronýmem, Máří Magdalénou, sv. Janem Křtitelem a andělem.  Zajímavostí je, že kromě několika kopií obrazu existuje i malý olejový „náčrtek“ obrazu, který je snad hrubou přípravnou skicou samotného Correggia, jímž je signován a nese dataci z prosince roku 1524, dnes je umístěný v Mantově.

Plátno v roce 1523 objednala bohatá Donna Briseide Colla pro soukromou rodinnou kapli po pravé straně kostela Sant’Antonio Abate v Parmě. Tou dobou prožíval čerstvě ženatý Correggio nejšťastnější období svého života, což je patrné i na obraze samotném. Například Giorgio Vasari popsal obraz slovy „il mirabile colorito“ (nádherná barva). Za zmínku určitě stojí i fakt, že v pozdějších letech byla malba studována uznávaným malířem El Grecem (1541–1614).

„il mirabile colorito“ (Giorgio Vasari)

Za zakázku měl malíř slíbených 400 lir. Donna Briseide však byla s výsledkem natolik spokojená, že kromě slíbené peněžní odměny dala Correggiovi ještě několik pytlů obilí, dva vozy mouky a „prase, které bylo tak dobře vykrmené, že mohlo sotva chodit.“

Antonio da Correggio, Madona se sv. Jeronýmem, kol. 1528, olej, plátno, Galleria Nazionale, Parma. Zdroj: www.parmabeniartistici.beniculturali.it

Kostel Sant’Antonio Abate potřeboval na počátku 18. století rekonstrukci, čímž začalo celé dobrodružství mistrovského díla. Několik korunovaných hlav se nabídlo, že obraz koupí. Žádný z nich ale v koupi neuspěl a v roce 1749 byl obraz přestěhován do parmské katedrály a roku 1764 zakoupen parmským vévodou Filipem I. (1720–1765) a přesunut do Vévodského paláce. Parmská vévodská rodina se mistrovským dílem Correggia mohla pyšnit dalších třicet let. Během okupace severní Itálie Francouzi se dostalo obrazu nečekaného dobrodružství právě díky francouzským napoleonským jednotkám. Ty jej ukradly a převezly do Francie, kde obraz setrval dlouhých osmnáct let, než byl slavnostně navrácen (1815) do rodné Itálie a vystaven v Národní galerii v Parmě. Zde je toto jedinečné umělecké dílo obdivováno turisty z celého světa.

 

Zdroje


  • www.generalbooksclub.com/sw2.cfm?q=Madonna_of_St._Jerome_(Correggio)
  • www.mainlesson.com/display.php?author=keysor&book=artists3&story=corr
  • www.art.yodelout.com/correggio-il-giorno-or-the-madonna-of-st-jerome-gallery-at-parma/
  • www.parmabeniartistici.beniculturali.it/galleria-nazionale-di-parma/galleria/851/