Moderní architektura v historické Olomouci – projekt SEFO

Na začátku listopadu tohoto roku se sešli ministr kultury Daniel Herman s ředitelem Muzea umění Olomouc Michalem Soukupem, aby podnikli další kroky k uskutečnění projektu Středoevropského fóra Olomouc (SEFO). V Muzeu umění (MUO) se s nimi sešel i hejtman Olomouckého kraje Oto Košta a rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller. Konkrétně diskutovali o financování projektu. Daniel Herman slíbil dotaci ze strany Ministerstva kultury na přípravné fáze a svou podporu projektu vyjádřil také Oto Košta. Dalším krokem bude předložení projektu k projednání vládě, a pokud půjde vše hladce, bude SEFO usilovat i o evropské peníze. Plánovaná budova této instituce však už v minulosti vzbuzovala, kvůli svému „netypickému“ vzhledu, emoce olomouckých obyvatel. Má moderní architektura své místo v historickém městě?

Pokud se podíváme po historickém jádru Olomouce, najdeme řadu uměleckých stylů. Od gotiky přes baroko až k historizujícím slohům 19. století a architektuře 20. století. Olomouc je tedy, co se týče stylů, velmi rozmanitá. Navíc v minulosti nebylo ničím neobvyklým, že jedna budova nesla známky několika stylů. Samotný dóm sv. Václava měl v minulosti zároveň gotické sloupoví v chóru, manýristické průčelí a kapli na jižní straně kostela i raně barokní presbytář. Jednotící novogotická přestavba přišla až v 19. století. Do té doby byla rozmanitost slohů společností přijímána. Není potřeba žít v dvě stě let starých představách, že celek musí mít pouze jeden styl. Historicky je tato rozmanitost mnohem zajímavější a to i co se týče celého města. Navíc budova fóra má být postavená v proluce na ulici Denisova, čímž zaplní prázdný prostor, který půvabu města mnoho nepřidává. Zajímavé je, že budova bude svým tvarem, rozčleněným na pět částí, připomínat pět úzkých protáhlých domů, které na tomto místě kdysi stály. Není to tedy jako v případě bývalého Prioru (dnes nákupní galerie Moritz), jehož umístění nemělo žádnou historickou souvislost, a naopak jím zaniklo náměstí před kostelem sv. Mořice. I když SEFO nezapadne do dané lokality vzhledem, což není na škodu, musíme uznat, že v sousedství Muzea umění a Uměleckého centra Univerzity Palackého bude, co se týče funkce, na svém místě.

Moderní architektura má své místo v každém městě, o to víc v těch historicky významných. Její neotřelý vzhled zanechává na daném místě otisk naší generace a přidá další dílek do barevné mozaiky města. Současně je potřeba dát pozor na výběr vhodné lokality a funkce daného objektu, abychom se dočkaly nejen zajímavých, ale i smysluplných budov.

Zpráva na stránkách MUO: http://www.olmuart.cz/ministr-a-budouci-hejtman-podporili-sefo–1429/