Do galerie za spásou. Impressio novum

StuArt si to v Plzni skvěle užil! Nasytil jak svou duši, tak chuťové pohárky. Těm, kteří se nemohli zúčastnit spolkem pořádané exkurze do Plzně, chceme tento zážitek přiblížit alespoň prostřednictvím tohoto reportu. Přejeme hezké počtení!

DSC05194

Ranní odjezd pendolinem byl příjemně klidný a překvapivě málo početný. Na plzeňskou půdu vstoupilo o pravém poledni celkem deset nohou historiků umění z Olomouce, ať již z profese anebo studijního záměru. Jarní sluneční den vypadal po dobrém obědě a oroseném plzeňském ještě nadějněji. Budoucí Evropské město kultury 2015 ten den přímo zářilo svými zlatými kašnami do každého koutu a ne právě bázlivé holubí hejno obtěžovalo v centru každého přespolního turistu. Jedno z největších náměstí ve vlasti zdobí přehlídka historizujících fasád od reprezentativních měšťanských domů, ale i to zkusmo cvičené oko zde potěší nejvíce sv. Bárta a sgrafitové průčelí renesanční radnice. Známá Velká synagoga ční pak na samém konci jedné širokodlouhé, přísně pravoúhlé ulice. Svými mohutnými rozměry v maurském stylu stále drží své “druhenství” po celé Evropě. Předběhla ji jen Budapešť.

Po Pražské zamíříme z hlavního náměstí do Masných krámů, které dnes navštíví každý vegetarián. Původní řeznickou tržnici, vystavěnou 1392, nahradila dnes výstavní síň. Ke konci minulého roku zde započala výstava Západočeské galerie „Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách“. Ujít by si ji rozhodně neměl nechat ani Moravan. Poměrně reprezentativní kolekci děl převážně z období pozdní gotiky rozdělili kurátoři Jindra, Ottová a Royt do tří celků s názvy Šlechta, Města, Fenomén řezbářských dílen. Zatímco kurátor Petr Jindra rozplétá historii a význam oněch exponátů, kochám se pohledem na některé z nich. Stojí zde mimo jiné torza oltářů z hradů Švihov a Rabí, torzo hlavního oltáře kostela Nanebevzetí Panny Marie v Klatovech, oltář z kostela sv. Markéty v Kašperských Horách. Za jeden z highlightů lze považovat možnost přímé konfrontace Oplakávání Kristaz hradu Zvíkov aOplakávání Krista ze Žebráka. K vidění je zde i rekonstrukce původního vybavení hradního kostela v Rabí (sochy Boha Otce a Krista), malovaný Epitaf Půty Švihovskéhoa vzácně dochovaná křídla hlavního oltáře děkanského kostela v Klatovech s náměty z Kristova dětství (Narození Krista, Klanění tří králů, Obřezání Krista, Obětování Krista v chrámu). Ačkoli katalog pro doplnění dojmů prozatím schází, výstava u nás přesto slaví svůj soukromý úspěch.

DSC05138

Středověkou vlnu neopouštíme. Před průčelím katedrály trpělivě vyčkáváme na průvodce z řad místní farnosti. Přivítáni monsignorem Soukupem jej následujeme dovnitř chrámu. Ne každý výklad příliš odborný musí být i odporný. Vydrželi jsme za nepříznivé zimy poslouchat celou hodinu o historii chrámu, informace tu a tam vystřídaly modely, plány, obrázky. Pečlivá příprava průvodce architekta brala okamžiky dech. Pozdněgotické klenby se ještě před očima míhaly, když zkřehlé nohy na nejvyšší sakrální věž u nás jen pomalu stoupaly. Náročný fyzický výkon odměnil velkolepý pohled na západočeskou metropoli. Nechybělo tu ani společné foto, tentokrát s panoramatem mračen.

Na zpáteční cestě říkáme poslední sbohem bývalému františkánskému klášteru, novorenesanční budově muzea i té smutné planině po kulturáku z doby normalizace. Kroky po Americké třídě neomylně vedou k hlavnímu nádraží. Uvnitř ohromné budovy od architekta secese Rudolfa Štecha dodáváme si nakonec energie pro zpáteční cestu domů. Plzeň nám k samému konci ještě připraví pohled na historickou zástavbu známého pivovaru přímo z oken vlaku. Zbývá jí jen vyslovit mnohé díky za přijetí a dorazit v pořádku do Olomouce.