Beáta Vymlátilová: Kontrasty

Ne nadarmo se říká, že duben v Olomouci je nejlepší měsíc, jelikož se během něj koná nespočet akcí a projektů všech kulturních zaměření. Jedním z proudů jsou výstavy, a právě na jednu z nich bychom rádi upozornili. Jedná se o výstavu Beáty Vymlátilové s názvem Kontrasty, která bude k vidění v barokní chodbě v přízemí (vpravo od vrátnice) Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci, též známého jako Konvikt. Slavnostní vernisáž za přítomnosti Beáty i kurátorky Martiny Polednové proběhne ve středu 6. 4. 2022 v 18:00. Výstavu pořádá spolek Studium Artium.

Beáta Vymlátilová, devatenáctiletá studentka uměnovědných studií na Univerzitě Palackého v Olomouci a operního zpěvu na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci, se ve volném čase věnuje výtvarnému umění, které studovala na Základní umělecké škole u Jiřího Wiesnera.

Výstava vznikla za účelem demonstrování dynamičnosti linie a barev. Prvotním podnětem pro vznik děl bylo podrobnější studium a zájem o moderní směry a abstraktní expresionismus, lettrismus a lyrickou abstrakci. Tvorba vychází z autorčina zájmu o psychologii umění a působení estetické funkce na lidské vnímání. Zajímá se o samostatnou podstatu výtvarného umění. Díla staví na autentičnosti, skrze kterou promlouvá s diváky takříkajíc beze slov, a na situacích, kdy slova mnohdy nejsou třeba. To je i hlavní myšlenkou autorčiny tvorby, snaha vyjádřit pocity a emoce skrze barvu, linii a kompozici.

Kurátorkou výstavy je Martina Polednová, studentka 3. ročníku Teorie a dějin výtvarných umění na Univerzitě Palackého v Olomouci.


Text vychází z kurátorského textu.