Domů Autoři příspěvky od Kristina Svitáková

Kristina Svitáková

3 ČLÁNKY 0 KOMENTÁŘE
Absolventka Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Studium ukončila diplomovou prací na téma pražský iluminátor 16. století Fabián Puléř, vedoucím této práce byla PhDr. Jana H. Hlaváčková. Předmětem jejího odborného zájmu jsou především iluminované rukopisy a to z hlediska malířské výzdoby, ikonografie, obsahu i samotných iluminátorů. Zaměřuje se na období od středověku až do konce 16. století, s ohledem na prolínání se gotiky s prvky renesančními. Pozornost věnuje také utrakvistickému umění. V současné době pracuje v Národní galerii v Praze, je produkční KC Novodvorská a loutkoherečkou TLD Zvoneček.