XY 2019 ve znamení Zlína již tento čtvrtek!

Kultovní procházka vernisážemi XY, kterou společně pořádají olomoucké nezávislé galerie, letos proběhne ve čtvrtek 18. dubna. 5. ročník této jedinečné kulturně-umělecké události se tentokrát zaměří na tvorbu umělců, kteří působí na zlínské umělecké scéně. Od 17:00 se postupně uskuteční série vernisáží, projekcí, instalací a DJ setů v Galerii XYGalerii XY-1, divadelním sál v Divadla na cucky, Vitríně DenisceLomené galeriiKonvikt bistro & baru, Galerii Véčko, Galerii Monitor, Galerii Basement, 9:16pm gallery, Letní galeriiVýstavní síni HROBKlubu Vertigo.

Projděte si harmonogram akce:

17:00 | Galerie XY | Anna Minx: Planeta psů (19. 4. – 1. 6. 2019)

Co se děje s hračkami, s kterými si už nikdo nehraje? Zůstávají ležet na dně šuplíku, nebo je vše jinak, než bychom si mysleli? Anna Minx se rozhodla na tyto otázky odpovědět, a tak vznikl projekt Minx story. Je to dílna sdružující robotické jedince, každý z nich v ní má svou funkci. Roboti se zrodili z plyše. Po určité době byli nuceni nepotřebný plyš odhodit, aby odkryli svou pravou robotickou tvář, kterou před dětmi skrývali: mechanismy se osamostatnily, začaly žít, projevovat nálady, touhy a pocity. Z nevinných hraček se stali pracovníci Anny Minx. Ta navrhuje jejich novou podobu a rozhoduje o jejich nové roli.

Planeta psů:

Mechanizmy se osamostatnily a začaly žít, projevovat nálady, touhy a pocity. Jedním z prvních robotů byl i Bílý pes s rolničkou na krku, který byl prvním zvědem v dílně Minx story. Potom se vrátil na svou rodnou planetu psů, odkud začal vysílat signály pro ostatní, aby byli silnější. Jak v tuto chvíli vypadá celý svět a další planety?

https://minxanna.wixsite.com/annaminx/cv-1 Kurátorka: Monika Beková

17:30 | Galerie XY- 1 | Ondřej Silný: Sonda (19. 4. – 20. 5. 2019)

Sonda je audiovizuální instalace z prostředí zlínských parovodů, spojující vícekanálovou obrazovou projekci se zvukovou složkou, která vzniká kombinací syntézy autentických nahrávek a elektronické produkce. Sonda se dostává pod povrch do prostor, který není přístupný veřejnosti, a osvětluje tak divákovi unikátní klaustrofobické prostředí městského podzemí, které sloužilo a stále slouží jako stavební kámen města, a to pro rozvod páry a elektřiny.

http://www.ondrasilny.cz

Kurátoři: Alexandr Jančík, Jaromír Pražák

17:45 | Divadelní sál Divadla na cucky | Jiří Žák: Mateřské město

Projekt Mateřské město, jenž získal cenu EXIT 2015, se zabývá konkrétními historickými souvislostmi kolonizace brazilských území společností Baťa. Kolonizační aspekt nemá v českém prostředí mnoho příkladů, ale činnost a celosvětový rozmach známého obuvnického impéria v období první republiky si v tomto smyslu pozornost zaslouží. Esejistická forma videa slouží jako alternativní komentář k muzeálním exponátům a dobovým materiálům, které jsou dnes ve Zlíně veřejnosti prezentovány prostřednictvím expozice s jediným možným výkladem.

Délka filmu: 20‘58‘‘

18:30 | Vitrína Deniska | Jiří Žák: Pretext (18. 4. – 19. 5. 2019)

Cítí instituce emoce? A pokud ano, můžeme jim je věřit? Pretext je předstíraný důvod, záminka pro ospravedlnění určitého jednání.

Jiří Žák (1989) vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Tomáše Vaňka. Absolvoval stáže v Ateliéru sochařství Dominika Langa a Edith Jeřábkové na UMPRUM, v Šalounově ateliéru pod vedením Ruth Noack a na Univerzitě umění a designu v Karlsruhe v ateliérech Isaaca Juliena a Vadima Fishkina. V roce 2015 působil v kolektivu Galerie 207 na UMPRUM. Je členem Ateliéru bez vedoucího. Ve své tvorbě se zabývá videoesejistickým přístupem a kritickou reflexí historických událostí i současnosti. Pracuje pro Artyčok TV a Národní filmový archiv.

https://www.works.io/jiri-zak

Kurátor: Alexandr Jančík

19:00 | Lomená galerie | Vojtěch Skácel: Pukne větev, srdce se otevřou


Vojtěch Skácel si v Olomouci vybral záměrně pouliční Lomenou galerii a to právě pro její umístění ve veřejném prostoru, komunikativní aspekt práce i s veřejností. Nástěnná malba bude volně navazovat na předchozí práce z posledních let, textovou malbu Smrt je v klidu, Futura Praha, 2018; lightbox intervenci Pokoj Tobě, Galerie Komnata Zlín, 2019 a další textová vizuální díla, která skládají další verše do mozaiky autorovy vizuálně poetické tvorby.

Instalace bude k vidění od 18. 4. 2019

Otevřeno denně, ve dne v noci

www.galeriegaraz.cz

Kurátor: Kamil Zajíček

19:00-21:00 | Konvikt bistro & bar | chill out zóna a projekce | Animat Zlín: Řády fantazie

V rámci XY 2019 – výstavy s procházkou, procházka vernisážemi, společného projektu nezávislých olomouckých galerií, se bistro & bar Konvikt Olomouc ocitá v sevření hned několika galerií.

Po dobu dvou hodin proto vytvoří zázemí procházkové chill out zóně, kde bude možné na velkém plátně a s pohodlím cateringu zhlédnout pásmo prezentované v Galerii Monitor.

Projekce sestává z krátkých animovaných filmů, je tedy možné kdykoli volně odejít i přijít.

Playlist: galerie-monitor.tumblr.com

19:20 | Galerie Véčko | Lenka Glisníková: Challenger (19. 4. – 17. 5. 2019)

V korporátních společnostech vzrůstá trend služeb pečujících o své zaměstnance. Nabízí lekce jógy a meditace, motivují a vyzývají k lepším pracovním výkonům. Koláže v instalaci Challenger Lenky Glisníkové se zamýšlí nad firemní kulturou velkých společností. Nabízí praktické přístroje zlepšující efektivitu práce a zobrazují imaginární předměty k použití. Předmětům neponechávají estetiku typickou pro technické přístroje, jsou spíše organické, líbivé a hebké na dotek.

www.instagram.com/glisnikova

Kurátorka: Nela Klajbanová

19:40 | Galerie Monitor | Animat Zlín: Řády fantazie (18. 4. – 30. 6. 2019)


Významnou roli ve výtvarném odkazu města Zlína, proslulého svými filmovými ateliéry a prací někdejších ikonických velikánů české animace, Karla Zemana a Hermíny Týrlové, hraje animovaná tvorba. Představení místní umělecké scény se tak rozhodně neobejde bez tohoto „sedmého umění“ sídlícího na pomezí umění prostorových (architektura, sochařství, malířství) a umění časových (hudba, tanec, poezie).

Pásmo Řády fantazie, prezentované jako nekonečná smyčka na CRT obrazovce v Galerii Monitor, představuje příběhově orientovanou tvorbu studentů a absolventů Ateliéru animované tvorby z Katedry multimediálních komunikací na Univerzitě Tomáš Bati ve Zlíně. Zde v duchu dobré tradice kladou důraz na osvojení řemeslné zručnosti a zpracování, což zde studentům sice umožňuje především narativní tvorba, i ta však, jak uvidíme, dává prostor experimentu, fantazii a svébytnému výtvarnému vyjádření, které ke kvalitní animaci neodmyslitelně patří.

// Blanka Adlerová, Pavel Alexasin, Aliona Baranová, Kateřina Čupová, Zuzana Čupová, Filip Diviak, Vojtěch Dočkal, Alžběta Göbelová, Iveta Kotačková, Martin Kukal, Michaela Mašánová, Martin Nábělek, Mikkel Odehnalů, Gabriela Plačková, Kryštof Ulbert, Noemi Valentíny, Veronika Zacharová, Nika Zinoveva // výběr: Lukáš Gregor

Kurátorka: Marie Meixnerová

20:00 | Galerie Basement | Vendula Burgrová: Bažant plný malinovky (18. 4. – 16. 5. 2019)

Vendula Burgrová (1993) je studentkou absolventského ročníku ateliéru Reklamní fotografie Univerzity Tomáš Bati ve Zlíně. Ve své práci se často vztahuje k aranžované fotografii reflektující určité subkultury, či sociální a společenské stereotypy. Vendula se soustředí na často přehlížené, přesto zásadní, snad někdy i “divné“ až fetišizující vizuální podněty, které se snaží ještě více ve fotografii zdůraznit. Výstava Bažant plný malinovky takovéto podněty hledá ve hře, neboť, jak Vendula tvrdí, naše a mladší generace znají život jako hru. Hra je jedním z procesů nostalgie. Když jsme malí, společenské otázky nás vedou po tom, kým nebo čím budeme, až budeme velcí. Když jsme velcí, vzpomínáme na dětství, přestože je nesnadné se do role dítěte znovu vžít, či aspoň na něj s pochopením nahlížet. Vendula se o to snaží optikou fotoaparátu ve spolupráci s dětmi, které si hrají na ni, na nás, na dospělé.

Kurátor: David Bartoš

20:30 | 9:16pm gallery | Dušan Tománek: Nářadí (18. 4. – 16. 5. 2019)

9:16pm je jedním z nejnovějších olomouckých offspaceů: dvoukanálová video galerie umístěná ve výloze Muzea umění skýtá v době, kdy tento prostor není využit k reklamním sdělením, tedy denně od 21:16 do 24:00, k dispozici dvě HD obrazovky. Umělce lákají k prezentaci místně specifických prací, vztahujících se jak k samotným reklamním obrazovkám, tak k budově muzea moderního umění, architektonické výzdoby její fasády, nebo jejího bezprostředního okolí – tedy historického centra.

U příležitosti pátého ročníku XY galerie poprvé nabourává tok pohyblivého obrazu výstavou statických fotografií, a to instalací Nářadí renomovaného českého fotografa Dušana Tománka, jehož tvorba je bytostně spjata se Zlínem – zde studoval, zde žije, a zde také pracuje.

Instalace bude k vidění každý den od 9:16 večer do půlnoci (v den vernisáže již od 20:00).

Kurátoři: Kamil Zajíček, Marie Meixnerová

21:00 | Letní galerie | Opuka: Ikarie Lazarová


Co se stane, když filmům zaměníme jejich hlasy? Zlínská skupina Opuka, která od přelomu milénia experimentuje se zvukem, obrazem či textem, vytvořila autorskou interpretaci unikátního zvukového světa hudebního skladatele Zdeňka Lišky. Zdánlivě uzavřené a bezrozměrné dílo, které v tomto případě prezentuje dvojice oceňovaných filmů, se díky tvůrčím zásahům stává organickou videosochou, kterou je možné demontovat, rozložit a poskládat do jiných tvarů a kompozic.

Dílo trvající 9′ 44″ bude prezentováno v půlhodinové smyčce.

Kurátorka: Vlasta Mudruňková

21:30 | HROB | Martin Kyrych: AIRFIX (19. 4. – 20. 5. 2019)


Martin Kyrych zneužije Výstavní síň HROB k autoreflexivní studii vyrovnání se s vlastní sběratelskou obsesí. Zjistí limity jejího potlačení při plnění hrobové jámy jemu zamilovaným obsahem, který si uvědomuje, že je pateticky nostalgický a morbidně kramářský. Návštěvníka obměkčí upomínkovým předmětem a reprodukovanou hudbou.

Martin po studiích ve Zlíně vystudoval Ateliér malby Vladimíra Skrepla na AVU a je pologeniálním malířem a kreslířem komiksů.

Výstavní akce je jednodenní, poté bude ve variované podobě přesunuta do Galerie XY.

Otevírací doba: denně 9:00–19:00

Kurátor: Pavel Panasonic Šuráň

22:30 | Klub Vertigo | DJ Sestra & DJ Jack Synch

SDÍLET
Předchozí článekPragovka a Kolben Open 6
Další článekNa hraně propasti
Vystudoval obor Teorie a dějiny výtvarných umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci své odborné činnosti se zaměřuje na tyto oblasti: Výtvarná kultura raného novověku (zejména architektura a sochařství 17. a 18. století); Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích (zejména mariánská úcta, barokní kulty, barokní poutě, barokní historismy, barokní multiplikační fenomén); Santa Casa v Loretu a její multiplikace v Záalpí; Olomoucká výtvarná scéna; Management a marketing umění.