XY 2017 začíná již zítra!!!

Akci XY Olomouc, která letos proběhne 20. dubna od 16:00, založili kurátoři malých olomouckých galerií jako ozvláštnění svých výstavních programů. Jejich cílem je spojit většinou skromné vernisáže do jednoho komponovaného a mimořádného celku. Organizátoři místně i obsahově specifické akce představí početnému publiku tvorbu současných umělců, kteří působí nebo působili na ústecké umělecké scéně.

Projděte si harmonogram akce, na niž vás zvou sami kurátoři… 

16:00
Monika Beková: Galerie XY – Ivana Zochová: Room-mate (20. 4. – 10. 5.)

Vrchní patro prostoru budoucího Divadla na cucky a Galerie XY bude patřit velkorysé interaktivní instalaci Ivany Zochové. Stejně jako v Galerii Emila Filly, pokračuje i zde s instalací, v rámci které jsou fragmenty rostlin, provázky a křída v průběhu výstavy podrobeny zásahům návštěvníků. Výstava s názvem Spolubydlící / Room-mate naznačuje vztah, který je vybudován a váže se na soužití s něčím nebo s někým. Provázky, které spojují rostlinu s křídou, parafrázují vztahy rostliny a země. V procesu pak zastupují nelehkou cestu a vzájemné propojení. Při lidském zásahu se vztahy, stejně jako provázky, proplétají a mnohdy jedním krokem naruší fungování okolních rostlin. Prostý model je signifikantní pro křehké vztahy, pomíjivost. S nadsázkou si hraje se slovními obraty, které vlastně docela přesně ilustrují běžné situace.

Monika Beková: Galerie XY – Studenti ateliéru Přírodní materiály: Situace (20. 4. – 10. 5.)

Výstava s názvem Situace prezentuje výběr aktuálních projektů studentů ateliéru Přírodní materiály z Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Zastoupeny jsou jak hotové projekty, tak projekty připravené přímo pro tuto výstavu. Reagují na konkrétní specifický prostor, nebo situace, které užitím původně nevýstavního prostoru vznikají. Tvorba studentů ateliéru vychází povětšinou ze vztahu místa, materiálu a procesu. Výsledkem práce jsou pak objekty a instalace mnohdy integrující pohyb, komentující určitý proces nebo situaci, či vyžadující interakci s divákem. Atmosféra ateliéru evokuje pocit, jako bychom vstoupili do spojovací chodby mezi laboratoří a dílnou zaplněné pozůstatky bádání a náruživé ruční práce.

Vystavující: Stella Hrádková, Marie Kuklíková, Terezie Málková, Veronika Palmová, Kateřina Šichanová, Jana Šulcová, Veronika Tilšerová, Tereza Tvrdíková, Josefína Vávrová, Kryštof Vitner

17:00
Nela Klajbanová: Galerie Nahoře – Nýbrž – Hnědá (20. 4. 2017)

Ilustrátorská skupina Nýbrž na výstavě Hnědá představí site-specific instalaci laděnou do hnědé barvy. Nýbrž je seskupení ústeckých ilustrátorů, které se pravidelně účastní českých i zahraničních zinfestů. Barbora Kicovová, Jakub Hrdlička, Barbora Páníková, Magdaléna Gurská, Monika Doležalová a Adéla Bierbaumer v rámci XY představí místně-specifickou výstavu věnovanou fenoménu hnědé barvy, realizovanou v netypickém prostoru jedné z olomouckých historických půd.

„Hnědá je barva kůže, hnědá je barva piva, hnědé jsou naše myšlenky, hnědá jsou naše srdce. Hnědá není černá. Hnědá báseň – hnědá dáseň. (…) Přijďte se podívat, co se stane, když si Nýbrž vybere hnědou. Nebo snad hnědá si vybrala Nýbrž? Téma je barvou, barva je polem. Hnědá je kůže, hnědá je kolem.”

Vernisáž proběhne od 17:00 do 18:00, kdy je jediná možnost prostory galerie i výstavu vidět. Součást výstavy tvoří také hnědé občerstvení.

17:45
Marie Meixnerová: Galerie MonitorOpening [] Zdenek Svejkovský [] Paleta barev (20. 4. – 30. 6. 2017)

V rámci tematicky ústeckého XY  se v Monitoru představí Paleta barev doktoranda FUD UJEP Zdenka Svejkovského. Práce sestává z cyklu 171 videí v monochromatické barevné škále určených původně pro server YouTube. Minimalističnost práce umožňuje jednoduchou rekontextualizaci a rozvinutí dialogu mezi novými a „starými“ novými médii skrze univerzální princip barevného spektra, jenž je využíván všemi uměleckými druhy. Svou poetikou Paleta odkazuje k meditativní povaze malby barevných polí abstraktního expresionismu a vyzývá k sakrální kontemplaci, jež se stala základním impulsem instalačního řešení.

18:00
Filip Kartousek: Galerie HiddenŠtěpánka Sigmundová: Oh man, look at those cavemen go. (20. 4. 2017)

Homo sapiens sapiens podniká cesty do vesmíru od šedesátých let 20. století. Hledání života mimo naší planetu Zemi a možnosti opustit ji zaměstnávají mysl člověka moudrého několik desítek let. Může lidstvo obydlet jinou planetu? Is there life on Mars?

Ve snímku Ridleyho Scotta se náš planetární soused nakrátko stává domovem člověka – Marka Watneyho, který přežívá jen díky výsadbě vegetace brambor. Brambory – skromná potravina, která počátkem 19. století ochránila Evropu od cyklických hladomorů a astronauta Marka Watneyho udržela při životě na jiné planetě. Ve filmu Interstellar udržuje lidstvo naživu pěstování kukuřice. „Nepotřebujeme další inženýry. Nedošly nám televize nebo letadla… Dochází nám jídlo. Svět potřebuje zemědělce.“

19:00
Pavel Šuráň a Radim Scholaster: Výstavní síňě HROBVendula Prachalová: SURSUM (20. 4. 2017)

Vendula Prchalová /1989/ absolvovala studium v ateliéru skla na FUDu v r. 2014, v současné době působí jako doktorandka na Uměleckoprůmyslové škole v Praze.

Produktový design i svou volnou tvorbu autorka zakládá na kombinaci materiálů, jejich kontakt / konflikt rozpracovává do experimentálních případových studií. Pro výstavní síň HROB si Vendula připravila instalaci se studií vosku na nakloněné křišťálové ploše. Název výstavy „Sursum“, latinsky „vzhůru“, odráží děje při hoření, kdy nejpatrnějším projevem je plamen a stoupání proudu tepla. Nepatrné je naopak gravitační působení na vyhořelý materiál. Procesuální instalace tematizuje nejistotu a protichůdnost v nazírání posledních věcí člověka.

19:00
Alexandr Jančík: Vitrínka DeniskaRichard Loskot: Prázdná (20. 4. – 20. 5. 2017)

Richard Loskot (1984) absolvoval obor Vizuální komunikace pod vedením Stanislava Zippeho na FUA v Liberci, studoval v ateliéru Magdaleny Jetelové na ABK v Mnichově, kde byl i asistentem. V současnosti působí na Katedře elektronického obrazu v Ústí nad Labem a podílí se na galerijním programu ústecké galerie Hraničář, nacházející se ve stejnojmenném kulturním domě, který spoluzakládal. V rámci své umělecké tvorby pracuje se základními elementy či zdroji tzv. nových médií (elektřina, elektronický obraz, rádio ad.). Jeho díla fungují na principech náhody nebo neviditelnosti a na druhé straně cizelované detailnosti výstavních scénografií. Richard Loskot je vítězem ceny Exit 2007 a trojnásobným finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého (2012, 2014, 2017).

20:00
Monika Beková: Galerie W7Tereza Haspeklová: V novém řádu, nové řádění (20. 4. – 30. 5.)

Tereza Haspeklová se ve své tvorbě zabývá tvorbou nových realit, nových řádů, ve kterých aplikuje své principy a modulace tvarů. Baví ji jistý prvek náhody. Náhoda, se kterou se setkáváme přirozeně denně. Například v puklinách chodníků, ve zrezlinách na plechových deskách. Haspeklová ale tyto struktury vyhledává a vypůjčuje si z nich jejich surovost a krásu v ošklivosti. Malba vychází ze symboliky městského prostředí. Svou inspiraci nachází také v graffity, které laškuje s veřejným prostorem, pokládá otázky co je čí.

Po poslední vernisáží proběhne v prostorech Kulturního a komunitního prostoru Wurmova 7 projekce Ústí videa (Freskový sál) a koncert Ústí sound (Divadelní sál).