Vzdušné zámky v proluce XY

Ve čtvrtek 2. 11. 2017 v 18:30 zahájili kurátoři Monika Beková, Adam Jung, Tomáš Pejpek a Ondřej Spusta v Galerii XY výstavu Proluka. Výstava, kterou pořádá Klub architektů Olomoucka a Divadlo na cucky, se zabývá problematikou proluk v historickém jádru Olomouce. Konkrétně se zaměřuje na proluku za dlouhou dřevěnou ohradou v Denisově ulici, na jejímž místě Muzeum umění Olomouc plánuje postavit Středoevropské fórum Olomouc (SEFO). Výstava prezentuje celou řadu dosud nepublikovaných návrhů převážně studentských prací a lokálních intervencí, které vznikly před deseti lety.

V roce 2009 vybralo Muzeum umění Olomouc (MUO) pro stavbu Středoevropského fóra Olomouc (SEFO), které mělo vzniknout rekonstrukcí areálu Muzea moderního umění v Denisově ulici a přístavbou v sousední proluce, projekt uznávaného architektonického studia Šépka architekti. Slavnostní otevření mělo proběhnout v roce 2013. S nástupem nové vlády však MUO ztratilo pro finanční náročnost projektu podporu Ministerstva kultury České republiky, což se odrazilo v nezískání (nejen) evropské dotace v roce 2011, z níž měla být stavba spolufinancována. Po stagnaci projektu oživila naděje na vznik SEFA v roce 2016 pracovní schůzka ředitele MUO Michala Soukupa, tehdejšího (dnes již minulého) ministra kultury Daniela Hermana, budoucího (dnes již minulého) hejtmana Oto Košty a rektora Univerzity Palackého Jaroslava Millera, na níž se všichni zúčastnění dohodli, že je potřeba projekt Středoevropského fóra dotáhnout do konce. Novým horizontem otevření se stal rok 2021.

Vybraní architekti Jan Šépka spolu s Václavem Dernerem vytvořili pro SEFO koncept pěti budov, v němž vycházeli z původní středověké parcelizace a velkých měřítek městských paláců a církevních nebo vojenských objektů. MUO přitom naprosto rezignovalo na vyhlášení veřejné soutěže, což následně kritizovala odborná veřejnost. Koncepcí SEFA se přesto zabývali tehdejší studenti brněnské a liberecké fakulty architektury. Klub architektů Olomoucka (KAO) ve spolupráci s Divadlem na cucky na výstavě Proluka – problém nebo příležitostGalerii XY předkládají 14 studentských projektů SEFA.

Iniciátorem výstavy byl architekt Adam Jung, který s tímto plánem přišel za kurátorkou Monikou Bekovou přibližně před rokem ještě do tehdejší Galerie W7. Až nyní se však za finanční podpory Nadace Via a KAO podařilo výstavu zrealizovat. Podle spolukurátora Junga „šlo hlavně o to ukázat studentské projekty, které by jinak skončily v propadlišti dějin.“ K instalaci Jung dodává, že „projekty visí jako vzdušené zámky, které si architekti vymysleli.“

Vystaveny jsou projekty od Pavla Martinky (FA VUT Brno), Adama Junga (ARC FAST VUT Brno), Terezy Abrahámové (ARC FAST VUT Brno), Elišky Koniasové (ARC FAST VUT Brno), Jana Macháty (ARC FAST VUT Brno), Elišky Kašpárkové (ARC FAST VUT Brno), Tomáše Jacečka (ARC FAST VUT Brno), Jana Vranovského (TU FUA Liberec), Josefa Habersbergera (TU FUA Liberec), Šimona Brabce (TU FUA Liberec), Jakuba Adamce (TU FUA Liberec), Jany Hlavové (TU FUA Liberec), Jana Hory (TU FUA Liberec) a Hany Vinklárové (TU FUA Liberec). Výstava je částečně interaktivní, jelikož návštěvník má možnost vytvořit vlastní model SEFA nebo nakreslit jeho čelní fasádu, a na televizoru běží záznam aktivit uskutečněných in situ.

Současná architektura, architektonická soutěž nebo proluka je v Olomouci dlouhodobé a silné téma. Spolukurátor Tomáš Pejpek v odkazu na to upozornil, že „již dvě generace Olomoučanů vyrostly se zažitým vědomím toho, že prostor proluky je prázdný.“ Proto se 29. 11. k výstavě uskuteční veřejná debata, na níž se bude diskutovat o architektonických soutěžích v ČR (od 17:00) a potenciálu místa olomoucké proluky (od 19:00).