Výstava fotografií „Umění a já“

V těchto dnech probíhá v galerii Podkroví bývalého jezuitského konviktu v Olomouci pod názvem „Umění a já“ výstava fotografií studentů kateder sídlících v této budově. Vymezení tohoto vztahu v sobě hledají nejspíše všichni studenti kateder, které umění nejen vnímají, ale také produkují. Realizace akce se zhostili studenti Katedry dějin umění Univerzity Palackého v čele s novopečeným studentským spolkem STUART, který se na vernisáži oficiálně představil veřejnosti. Výstavu můžete shlédnout do 5. března.

Co pro nás umění vůbec znamená? Koho a co znázorňuje? Jakou formou a obsahem? Výstava představuje  divákovi devět autorů, kteří podávají subjektivní odpovědi na tyto otázky skrz hledáček fotoaparátu. Gabriela Kodysová, členka STUARTu a kurátorka výstavy, sestavila osobitý celek 55 fotografií studentů a studentek dějin umění (Tereza Jiroušková, Skarlet Křížová, Petra Juráčková, Kristýna Koutná) výtvarné výchovy (Veronika Schvanová, Jolana Lažová, Jiří Sosna, Robin Michenka) a filmové vědy v kombinaci s archivnictvím (Štěpán Šůstek). Tato krátkodobá výstava vznikla s cílem setkat se v prostorách půdy, nabídnout si vzájemnou spolupráci a ukázat, nejen filozofické fakultě, že nejsme jen „potrhlí“ intelektuálové, ale že se dokážeme také realizovat.

Vernisáž obohatilo vystoupení olomoucké kapely Alfonz Mergell. Průvodní slovo patřilo kurátorce, spolek STUΔRT krátce představil Petr Boris Holouš, úspěch výstavě i spolku popřál vedoucí Katedry dějin umění prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. a vedoucí Katedry výtvarné výchovy PhDr. Hana Myslivečková, CSc.

Pan profesor Rostislav Švácha ve svém projevu zmínil, že dějiny umění jsou krásná věc. A má bezesporu pravdu! Popřejme tedy STUARTu mnoho dalších takto vydařených akcí a úspěšnou spolupráci v rámci domácí katedry i mimo ni.