Solitude – Before the Divine Light – The Amber Angel

Obr. 1

Ve svém dalším článku v krátkosti představím výběr tří obrazů, které jsem za posledních několik měsíců namaloval. První obraz pojmenovaný Solitude (Obr. 1), olej na plátně o velikosti 100 x 100 cm, jsem měl už delší dobu v mysli. Malba je provedena v modrých odstínech, kdy ústřední ženská postava je ztvárněna v zářivých barvách. Chtěl jsem dosáhnout zobrazení jistého neklidu, strachu z budoucího vývoje událostí. Jedná se o pohled osamoceného člověka, který sedí v lese a dívá se do temnoty před sebou, ve které se postupně vykreslují postavy zvířat. Okamžik na obraze poukazuje na podobnost člověka a zvířete, okamžik nejistoty, strachu, rozhodování, co bude následovat a jak se daná osoba zachová.

Obr. 2

Tvorba druhého obrazu s názvem Before the Divine Light (Obr. 2), olej na plátně o velikosti 80 x 95 cm, mně trvala pouze jeden den, a to přesto, že jsem zvolil olejomalbu, která často celou práci na obraze prodlouží, neboť čekám na zaschnutí předešlé barevné vrstvy. Tuto scénu jsem měl též v mysli delší dobu. Jedná se o jistou inspiraci novým sci-fi thriller zvaným Life, věnovanému mimozemskému životu. Pohled na scénu jsem pojal z hlediska mimozemského tvora, který se blíží ke kosmonautovi, který k němu natahuje ruku a v odlesku jeho helmy je vidět ruka mimozemského stvoření. Celou scénu za zády kosmonauta dokresluje planeta a za ní východ Slunce.  K malbě jsem si připravil několik skic a odlišných kompozičních pohledů. Nakonec jsem vybral tento, neboť jsem jím chtěl především docílit co nejhlubšího intimního setkání s myšlenkou mimozemského života, které by diváka co nejvíce zaujalo.

Obr. 3

Poslední, třetí obraz, který vám představím, jsem tvořil ze všech výše zmíněných nejdéle. Tvorba mi zabrala 5 dní, především kvůli zasychání rozpíjejících se barev, kterým jsem chtěl dát určitý směr. Tato organická abstrakce pojmenovaná The Amber Angel (Obr. 3), olej na plátně o velikosti 92 x 90 cm, samozřejmě nezobrazuje žádný specifický předmět. Jde o pouhou myšlenku spojitosti vybraných barev a jejich kontrastu s černým pozadím. Obraz je plastický a nánosy barev volně vystupují do prostoru a tím dokreslují celkovou prostorovost malby. Použitá barevnost je inspirovaná jantarem a ohnivězlatavou paletou barev.