Přivádíš tmu, noc se už snáší aneb Noc kostelů 2021

Víte, na co se můžete těšit již tento pátek 28. 5. 2021? Noc kostelů! Organizátoři se nenechali zastrašit epidemiologickými podmínkami a za dodržení všech hygienických opatření pro Vás připravili nádhernou akci s tajuplnou a okouzlující atmosférou. Je jen na Vás, kam se odvážíte a která místa navštívíte…

Nahlédnutí do historie

První oficiální „Lange Nacht der Kirchen“ se uskutečnila v roce 2005 ve Vídni, avšak své kořeny začala zapouštět již roku 2001, když se v mnoha německých městech (Hannover, Hamburg atd.) konaly „Lange Kirchennächte“. Do České republiky se událost dostala v roce 2009, kdy se do ní zapojilo na tři desítky kostelů na území brněnské a plzeňské diecéze. Následující rok se již odehrávala v celé České republice a letos se koná její 13. ročník. Noc kostelů nechává návštěvníkům nahlédnout do kostelů, kaplí a modliteben křesťanských církví, objektů mnohdy nepřístupných veřejnosti, které své brány otevírají pouze jednou do roka. Má nenuceně seznamovat s křesťanskými tezemi a poukázat na společenskou, kulturní a uměleckou hodnotu daných staveb prostřednictvím různorodých programů. Stává se prostorem setkávání a ukazuje nám církevní prostory v netradičním nočním tajuplném světle.

13. ročník a jeho motto

Autorkou vizuálního stylu Noci kostelů je rakouská grafička Vera Rieder a každý ročník si vybírá jako své motto biblický verš, jehož součástí je slovo „noc“. V letošním roce připadl výběr na Žalm 107,20: „Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří.“

Od motta se odvíjí i letošní zastřešující téma „stvoření, ekologie, udržitelnost“. Organizátoři Noci kostelů se budou snažit návštěvníkům nabídnout informace a ukázat, co lze dělat v malém měřítku, abychom každý malinko přispěli k řešení klimatické krize. Arcidiecézním tématem je poté „sv. Ludmila a arcibiskup Antonín Cyril Stojan“. Letošní ročník připadá na 1 100. výročí od smrti sv. Ludmily, patronky národa, matek, babiček, vychovatelů, ale také farních charit a sociálních ústavů, jež byly zakládány na Moravě mezi světovými válkami. 13. ročník také vyzdvihuje výročí 170 let od narození arcibiskupa A. C. Stojana, který stál u zrodu profesionálních charit a zasloužil se o založení 122 duchovních správ a postavení 139 nových kostelů a 64 far.

Noc kostelů v číslech

Letos se k Noci kostelů zapojilo 1 216 kostelů a modliteben, jež si připravily na 4 074 rozličných programů. V rámci Olomoucké arcidiecéze je to pak 130 lokalit a v samotné Olomouci 20 kostelů, kaplí a dalších modliteben křesťanské církve. Jak je na číslech vidět, letošního ročníku se vzhledem k současným epidemiologickým předpisům účastní zhruba o 500 modliteben méně než předchozí roky. I přesto všichni věříme, že letošní ročník bude stejně jako minulé vydařený a návštěvníci budou odcházet s úsměvy pod respirátory a okouzleni krásou církevních míst. Všechny přihlášené objekty naleznete na stránkách Noci kostelů, ale my jsme si pro Vás vybrali čtyři méně známá navštívení v Olomouci.

Kaple Božího Těla

Stavbu Kaple Božího Těla realizoval olomoucký stavitel Jan Jakub. Půdorys kaple – podélný ovál je zřejmým eucharistickým odkazem na tvar hostie, Těla Páně. Sochařské práce jsou dílem Filipa Sattlera. Jedná se o andělské postavy bočních oltářů a sochy tvořící součást hlavního oltáře, tři kardinální křesťanské ctnosti – VíryNaděje Lásky. Malířskou výzdobu realizoval v letech 1727–1729 Jan Kryštof Handke. Klenbu kaple pokryl alegorickou nástropní malbou ztvárňující Legendu o hrdinném vítězství Jaroslava ze Šternberka nad Tatary v bitvě u Olomouce v roce 1241, spolu s oltářním obrazem Večeře v Emauzích. Patrně pracoval podle předem stanoveného scénáře jezuitů, který měl zdůraznit tajemství proměňování hostie v Tělo Kristovo a vítězství katolické církve nad pohany. Kaple bude pro veřejnost otevřená od 18:00 do 22:00 a během zmíněné doby se zde budou konat komentované prohlídky prováděné členy našeho studentského spolku Studium Artium. Prohlídky budou probíhat každých 20 minut a poslední se uskuteční ve 21:20. Zároveň budou pro Vaše ratolesti nachystány pracovní listy, omalovánky a vystřihovánky tématicky zvolené ke kapli s letošnímu výročí sv. Ludmil, které si budete moci odnést domů. Více k programu zde.

Foto: https://nockostelu.cz/kostel/4785/#group=kostel&photo=f.IdFile

Kostel sv. Filipa a Jakuba na Nových Sadech

Kostel byl postaven v letech 1768-1775 v pozdně barokním slohu. Interiér kostela tvoří oltáře, obrazy a sochy pocházející ze zrušených olomouckých kostelů zrušených v době vlády Josefa II. V roce 1860 byl kostel povýšen na farní. V pátek bude kostel od 17:00 otevřen široké veřejnosti, přičemž celou dobu až do 22:00 bude k vidění výstava výjevů ze života svatých vystavěných ze stavebnice LEGO spolu s LEGO kvízem. Od 19:00 do 20:00 budou probíhat komentované prohlídky interiéru kostela, sakristie, věže a zvonů. Od 21:00 do 22:00 bude možné vidět celý interiér nasvícen jen svícemi. Celý program zde.

Foto: https://images.app.goo.gl/iZBx61Yd1pfNEGqu5

Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů

Kostel farnosti Hodolany v Olomouci se začal stavět v roce 1894. Mše svatá zde byla poprvé sloužena po jeho dobudování v roce 1907. Stavba je provedena v renesančním slohu s výškou věže 31 metrů. Farním kostelem byl ustanoven v roce 1932 arcibiskupem Prečanem. Od 18:00-18:40 se bude konat Mše svatá a od 19:30 se uskuteční Půlhodinka varhanní hudby. Více k programu zde.

Foto: https://images.app.goo.gl/v1B7uTPY9dPLTvG26

Husův sbor

Husův sbor církve československé husitské je trojlodní bazilika s asymetricky umístěnou zvonicí. Hlavní prostora modlitebny se nachází ve zvýšeném přízemí. Přístupná je monumentálním schodištěm se šesti sloupy s hlavicemi. Celý chrám je završen kopulovou neckovitou střechou s lucernou a věžičkou. Chrám byl postaven dle projektu Huberta Austa v letech 1924-1926. Husův sbor si připravil opravdu bohatý program od 18:00. Až do 21:00 bude otevřena vyhlídka z věže Husova sboru, zároveň se budou v průběhu večera v určených časech konat komentované prohlídky. Mezi 18:30-19:00 bude probíhat vernisáž fotografií Marka Trizuljaka: Krajiny jitra, přičemž výstava bude k vidění po celý zbytek večera. Těšit se můžete také na koncert pro klarinet a klavír. Více k programu zde.

Foto: https://images.app.goo.gl/zpViNiYCeRrmdUYe8

Zdroje

https://nockostelu.cz/aktuality

https://nockostelu.cz/kostely

http://www.langenachtderkirchen.at/ueber-die-lange-nacht/in-europa/