Martin Verner – Úhel Pohledu

V prostorech UPointu se 2. března 2020 od 17:00 uskuteční vernisáž výstavy Martin Verner – Úhel pohledu. Spolek Studium Artium touto akcí navazuje na předcházející spolupráci s UPointem (Dorota Bachratá – zem, voda, vzduchOndřej Daněk – Fundamentální folklór), jejímž cíle je prezentovat méně známé nebo amatérské umělce, kteří jsou studenty nebo absolventy Univerzity Palackého v Olomouci.

Martin Verner je absolventem katedry slavistiky FF UP (2011–2016) a v současnosti pracuje v mezinárodní logistické společnosti. Sjednocujícím prvkem jeho práce je zachycení jedinečnosti a kouzla okamžiku. Dominující melancholické kompozice umocněné černobílou fotografií evokují pocit osamění a ticha. Samota, téma, které se dotýká každého z nás: lze ještě najít místo, kde je člověk opravdu sám? A dokážeme být vlastně v dnešní době sami se sebou a sami sebou?

Kurátorky Zuzana Pejpková a Tereza Jelínková představí v několika celcích průřez dosavadní tvorby umělce. Výstavu bude možné navštívit do 27. března 2020.