Kroměříž a Koně v piškotech

Ve čtvrtek 22. 6. 2017 proběhla v Arcidiecézním muzeu Kroměříž vernisáž, jež slavnostně zahájila výstavu, prezentující dvorskou kulturu na dvoře císaře Leopolda I. (1640–1705).

V rámci propagace moci státu a vladaře, organizoval císař Leopold I., soutěžící tímto způsobem na kulturním poli s francouzským Králem Slunce – Ludvíkem XIV., velkolepé slavnosti. Na jeho dvoře ve Vídni vznikaly nové opery a představení, jež často prezentovaly císaře, jeho manželku i dvořany v rolích mytologických hrdinů.

Na výstavě v Kroměříži mohou návštěvníci prostřednictvím obrazové a grafické dokumentace těchto slavností, dvorské hudby, děl architektů, malířů a dalších nahlédnout do zákulisí těchto velkolepých slavností. Název výstavy se vztahuje k jedné z nejnáročnějších a nejprestižnějších barokních festivit – koňskému baletu. Barokní divadelní kostýmy, sedlo a postroj pro drezúru koní a animované filmy provedou návštěvníka baletem La Contesa dell’aria e dell’acqua, který se hrál na nádvoří vídeňského Hofburgu u příležitosti sňatku císaře Leopolda s jeho první manželkou Markétou Terezou 24. ledna 1667, nebo operou Il Pomo doro, hranou 12. a 14. července 1668.

Tato výstava potrvá v Kroměříži až do 30. září 2017. Ti co nestihnou premiéru, se mohou těšit na rozšířenou reprízu v Arcidiecézním muzeu Olomouc (25. ledna – 15. dubna 2018).

Ty, co chtějí vidět dobové představení koňského baletu v podání starokladrubských koní živě, zveme na čtvrtý ročník festivalu barokní kultury Hortus Magicus (2. – 3. září 2017). Se vstupenkou na Hortus Magicus 2017 je vstupné na výstavu Koně v piškotech poskytováno zdarma. Platí jak pro Kroměříž, tak Olomouc.