Křížem krážem památkami Olomouce v rámci DED

Přemýšlíte, co podniknout o víkendu v Olomouci? Už dále nemusíte! Právě 11.-12. 9. 2021 se konají Dny evropského dědictví, které nabízí bohatý program. Těšit se můžete na řadu koncertů, dílniček, 3. ročník festivalu Oživ centrum, Ekologické dny Olomouc, komentované procházky, StreetArt Festival a v neposlední řadě se podíváte do mnoha známých i neznámých památek a staveb města Olomouce.

Zdroj: https://ded.olomouc.eu/

Dny evropského dědictví (European Heritage Days) vznikly díky Radě Evropy a Evropské komisi za účelem posílení historického povědomí s důrazem na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního dědictví. DED se konají vždy v září po celé Evropě. Hlavními cíli je zlepšování informovanosti o jiných kulturách, ochrana kulturního dědictví a podpora otevřenějšího postoje vůči ostatním kulturám. Počátky najdeme ve Francii v roce 1984, přičemž další rok se na 2. evropské konferenci ministrů odpovědných za archeologické dědictví v Granadě s akcí seznámily ostatní země Evropy. K Francii se připojily první země až v roce 1987. V roce 1991 se připojila také Česká republika a všechny aktivity se spojily pod značkou EHD.

My v redakci jsme pro Vás vybrali pár zajímavých míst, která stojí za návštěvu.

V sobotu v čase 10:00-15:00 můžete zavítat do Freskového sálu Komenium, který prošel kompletní obnovou a restaurováním, jež byla ukončena v roce 2019. Slavnostní sál se nachází v budově z 19. století a má vyzdobeny všechny stěny i strop neorenesančním dekorativismem s prvky barokního iluzionismu. V malbách uvidíte alegorické scény, mytologické výjevy a postavy zasazené do ornamentálních rámů. Celkem se zde nalézá zhruba 250 postav, na nichž pracovalo více malířů, avšak za hlavního je považován José Hilber.

Ve stejný den bude od 9:00 do 15:00 zpřístupněna střecha Hotelového domu, ze které jsou nádherné výhledy na celou Olomouc. „Hotelák“ je dílem Tomáše Černouška za spolupráce Karla Doláka a Jiřího Zrotala, kteří jej navrhli v roce 1959. Realizován byl v bruselském stylu v letech 1959-1963.

Navštívit můžete také Molitorovu knihovnu (sobota 10-18, neděle 10-15). Čeká Vás zde výstava Aulegk – Wittner: Zrcadlové osudy, na níž kurátoři zmapovali osudy dvou zapomenutých olomouckých stavitelů, kteří proměnili tvář Olomouce i celé Moravy. Zároveň se v neděli můžete připojit v 15:00 na cyklovyjížďku po stopách zmíněných dvou stavitelů.

Zdroj: https://www.molitorka.org/vystavy?aulegk-wittner-zrcadlove-osudy

Mimořádně se budete moci podívat do kaple Jihoslovanského mauzolea a to v sobotu od 11:00-15:00. Mauzoleum bylo vystavěno dle návrhu Huberta Austa ve stylu monumentálního neoklasicismu v roce 1926 a slouží pro uložení ostatků jugoslávských vojáků, kteří zemřeli během 1. světové války. Mauzoleum se od roku 2016 rekonstruuje a v roce 2020 byla dokončena druhá etapa, v níž proběhla právě obnova kaple.

Otevřena bude taktéž kaple ve sloupu Nejsvětější Trojice a to oba dny v čase 10:00-16:00.

V rámci Univerzity Palackého v Olomouci můžete zavítat do Pevnosti poznání, Knihovny Univerzity Palackého, Parkánových zahrad, na Lékařskou fakultu a také do Uměleckého centra.

Zdroj: https://uc.upol.cz/

Právě v Uměleckém centru, též známém jako konvikt, budou v neděli od 10:00-16:00 probíhat komentované prohlídky pod taktovou spolku Studium Artium. Každou celou hodinu začne prohlídka celého jezuitského konviktu, kdy návštěvníci zavítají do prostor, jež nejsou veřejnosti běžně přístupné. Projdou si konvikt odspoda nahoru, zleva doprava. Dozví se něco o historii budovy, její architektuře, podívají se do Filmového, Divadelního a Freskového sálu. Mimořádné příležitosti se jim dostane při vstupu na vrch Židovské brány. Zároveň uvidí nádherné barokní schody s freskami a dochovanou jezuitskou suchou toaletu.

Zdroj: https://uc.upol.cz/
Zdroj: https://uc.upol.cz/
Zdroj: https://uc.upol.cz/

Průběžně budou probíhat taktéž komentované prohlídky kaple Božího Těla a pro děti (ale i dospělé) bude připraven animační program.

Zdroj: https://uc.upol.cz/

Celý program naleznete na stránkách DED Olomouc.


Foto: archiv autorky a uvedené zdroje

Zdroje:

https://www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dny_evropsk%C3%A9ho_d%C4%9Bdictv%C3%AD

SDÍLET
Předchozí článekMně se nesplnilo moje přání.
Další článekTak vidíš, co jsi zase proved
Absolventka magisterského studia na Katedře dějin umění Univerzity Palackého v Olomouci. Čtyři roky pracovala jako vedoucí a kurátorka dvou soukromých galerií v Olomouci. V současné době ji zastihnete v Muzeu Komenského v Přerově, kde pracuje jako edukátorka a v Muzeu umění Olomouc na oddělení dokumentace v rámci Norských fondů. Zabývá se především regionálním uměním valašského kraje, současnou olomouckou výtvarnou scénou, českým sochařstvím mezi lety 1948-1989 a architekturou 20. století.