Den architektury 2022 aneb týden s láskou k revitalizacím a rekonstrukcím

Spolek KRUH pořádá 12. ročník festivalu Den architektury, jehož letošním hlavním tématem je „Nebourej, transformuj!“ a program se tak z velké části zaměří na ekologický, ekonomický i etický rozměr architektury a výstavby a představí zdárná řešení rekonstrukcí a revitalizací v různých měřítkách. V Olomouci jej organizace řada ateliérů, spolků a institucí zastřešených spolkem Za krásnou Olomouc. Rozhodně se můžete těšit na řadu zajímavých míst, procházek, komentovaných prohlídek a výletů. Den architektury v Olomouci začíná již v pátek 30. 9. a končí v neděli 9. 9. 2022. A co vše Vás čeká? Pojďte se s námi podívat na bohatý program.

VEČERNÍ KONVIKT


Konvikt dříve sloužil k ubytování a stravování studentů a vyučujících, později jako sklad, mincovna, ubytovna švédských vojáků, lazaret, vojenská nemocnice a nakonec kasárna. Dnes však opět zažívá svou renesanci a jeho chodby brázdí nespočet studentů, od rekonstrukce zde sídlí Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci se svými umělecko-historickými katedrami Filozofické a Pedagogické fakulty. Sami studenti ze spolku Studium Artium provedou táhnoucími se chodbami a nejzajímavějšími místy, kam se běžně návštěvník nedostane.
Během noční prohlídky se návštěvníci vrátí v čase a projdou se po konviktu, jaký býval dříve – potmě.

𝐩𝐚́ 𝟑𝟎. 𝟗. | 𝟏𝟗:𝟎𝟎 | Průjezd Univerzitního centra, Univerzitní 3

REKONSTRUKCE A KONVERZE V HISTORICKÉM JÁDRU


Nejčerstvější rekonstrukce a konverze v historickém jádru Olomouce na kritické vycházce s historičkou architektury Martinou Mertovou a autory revitalizovaných staveb: namísto Domu nábytku nové sídlo Českého rozhlasu Olomouc (Tomáš Bindr/ Atelier 38), červený kostel pro Vědeckou knihovnu v Olomouci (Miroslav Pospíšil/ atelier-r), kadeřnictví Hygie (Ondřej Kučera/ Mimokolektiv).
V případě nové budovy rozhlasu se můžeme těšit na akci HURÁ DOVNITŘ!

𝐬𝐨 𝟏. 𝟏𝟎. | 𝟏𝟓:𝟎𝟎 | Pavelčákova 2/19, před budovou Rozhlasu

TELEGRAPH

Prázdná budova před rekonstrukcí v prosté zástavbě blízko nádraží. Jak se proměnila? Co nabízí dnes? Prohlídka s architekty z Ječmen studia. Je 0 a je ∞. Mezi tím je Telegraph. Komentované prohlídky s architekty interiéry až na horní terasu. Přiblíží jejich původní plány, výstavbu samotnou a její konečnou podobu. Každé patro má jinou barvu a jiný příběh.
Předpokládaná doba trvání akce 60–90 min.

𝐬𝐨 𝟏. 𝟏𝟎. | 𝟏𝟕:𝟎𝟎 | Jungmannova 3

PECHAKUCHA NIGHT OLOMOUC VOL. 24

V Telegraphu ve svižném tempu prezentace 20 na 20 představí své projekty desítka architektů, landscape artistů, urbanistů a dalších profesí, které promlouvají do utváření města. PechaKucha Night je formát původně stvořený architekty architektům. Následně se z něj stal celosvětový fenomén.

𝐬𝐨 𝟏. 𝟏𝟎. | 𝟐𝟎:𝟐𝟎 | Jungmannova 3

HANÁCKÉ KASÁRNA: 25 000 M2 MOŽNOSTÍ

O historii, současném stavu, potenciálu a další budoucnosti bývalých Kasáren hanáckého pluku s architekty Davidem Marešem a Vojtěchem Rudorferem. Skupinové prohlídky v intervalech 20min za účasti zástupců ÚZSVM, který má objekt ve správě. Dostaneme se do jinak nepřístupného podkroví, kaple, sálů i nádvoří (které je tak veliké, že by se do něj vměstnala olomoucká radnice nebo plánované SEFO). Od sklepa po půdu. Omezená kapacita 70 lidí, rezervace na GoOut.cz.

po 3. 10. | 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30 | 1. máje 803/1, před vstupem do Hanáckých Kasáren z náměstí Republiky

KLÁŠTERNÍ HRADISKO: REVITALIZACE ÚZEMÍ

Jana Křenková z útvaru hlavního architekta a zahradní architekt Radek Pavlačka provedou po lokalitě Klášterního Hradiska a představí rozpracované studie revitalizace území.
Rozpracovaná studie navrhuje využití potenciálu stávajícího brownfieldu pro rekreační účely a zeleň, počítá se zachováním vodního prvku, rozvojem přírodních a kulturních hodnot území ve vazbě na národní kulturní památku bývalého premonstrátského kláštera Hradisko a zabývá se širšími vazbami v území. Budeme diskutovat o možnostech využití lokality a podněty k zapracování do studie.
Předpokládaná doba trvání akce 1 hodina.

𝐮́𝐭 𝟒. 𝟏𝟎. | 𝟏𝟔:𝟎𝟎 | před vstupem do Vojenské nemocnice Olomouc, Sušilovo náměstí 5

O HYDROELEKTRÁRNĚ A VILE V HÁJI U MOHELNICE

S historikem umění Pavlem Zatloukalem o díle Bohuslava Fuchse a Josefa Štěpánka z počátku 20. let minulého století. Přednáška bude zakončena křtem nové publikace. V osadě Háj u Mohelnice vyrostl pozoruhodný areál s vodní elektrárnou a vilou rodiny Plhákových, který je ojedinělým příkladem pokusu o umělecké ztvárnění principu transformace energie, jednou z vodního prvku, podruhé ze země. Kniha i přednáška přinesou bohatou obrazovou dokumentaci nejen vlastních architektonických děl, ale i fascinujících osudů rodiny Ellen a Karla Plhákových.
Na úvod zasadíme dílo jednoho z autorů, Josefa Štěpánka, do tematického celku Dne architektury, který připomíná 150. výročí narození Jože Plečnika. Štěpánek patří do řady talentovaných moravských architektů, které vyškolil tento velikán české a slovinské architektury.
Divadlo architektury, Muzeum umění Olomouc

𝐬𝐭 𝟓. 𝟏𝟎. | 𝟏𝟖:𝟎𝟎 | Mozarteum Arcidiecézního muzea MUO, Václavské nám. 4

VÝLET DO HÁJE, VÝLET DO RÁJE

Komentovaná prohlídka unikátní rondokubistické hydrocentrály a vily Plhákových. Pozoruhodná je i dvojice autorů, Bohuslav Fuchs a Josef Štěpánek. Druhý z nich byl žákem letos jubilujícího Jože Plečnika, Bohuslav Fuchs si zaslouží připomenout mimo jiné proto, že si 18. 9. připomeneme 50 let od jeho úmrtí. V obou stavbách, které navštívíme, se odráží invenční přístup architektů k otázkám národního stylu nebo vztahu funkce a formy. Do dvacátých let minulého století se přeneseme se současnými majiteli těchto památek, autorem nedávných architektonických úprav vily, architektem Alešem Burianem a historičkou architektury Martinou Mertovou.
Pozor, příplatek za dopravu autobusem z Olomouce a zpět (140,- Kč).Rezervace na krasnaolomouc@gmail.com nebo 736 605 139

𝐧𝐞 𝟗. 𝟏𝟎. | 𝟏𝟒:𝟎𝟎 | Autobus odjíždí od Billy, Hynaisova 11, Olomouc


Zdroj

https://www.denarchitektury.cz/program/

https://www.facebook.com/events/756758248883900

SDÍLET
Předchozí článek8 LITR jako oslava papíru je zpátky
Další článekNejsem žádné dítě
Absolventka magisterského studia na Katedře dějin umění Univerzity Palackého v Olomouci. Čtyři roky pracovala jako vedoucí a kurátorka dvou soukromých galerií v Olomouci. V současné době ji zastihnete v Muzeu Komenského v Přerově, kde pracuje jako edukátorka a v Muzeu umění Olomouc na oddělení dokumentace v rámci Norských fondů. Zabývá se především regionálním uměním valašského kraje, současnou olomouckou výtvarnou scénou, českým sochařstvím mezi lety 1948-1989 a architekturou 20. století.