Bronzová, Kat, Kámen a bolest… poezie sochařství

Doposud jsme v S. A. M. magazínu publikovali texty o umění – studie, komentáře, recenze, apod. Petr Šafránek, olomoucký básník, pedagog a publicista, ve svých pracích tvůrčí uměleckou činnost nehodnotí, nýbrž ji využívá k introspekci vlastního vztahu k umění. Následující tři básně sledují motivy umění sochařského ve vztahu obraz a text, a tak obraz jednoho díla dává vzniknout novému…  

 

„Tohle je můj vztah k umění, pocity které ve mně vyvolává.“ Petr Šafránek

 

Kat

Pocta Zdeňkovi Přikrylovi

Zdeněk Přikryl, Autoportrét z roku 1947. Foto: www.zdenekprikryl.cz
Zdeněk Přikryl, Autoportrét z roku 1947. Foto: www.zdenekprikryl.cz

Sochař vypadá jako kat

dlátem a kladivem

zasáhne kámen do srdce

správně lehkými údery

pak to srdce rozbuší

a kámen vydá svou krásu

 

Bronzová

bronzova_kraska_boure
Bronzová kráska – Bouře. Foto: archiv autora

Socha krásné dívky

odlité z bronzu

díváš se na ni

toužíš, aby ožila

to jsi nalezl duši sochy

sochař je bůh

jehož krásky jsou věčné

 

Kámen a bolest

Ta žena se nese jako víla

zdenek-prikryl
Zdeněk Přikryl, Ženský akt, kresba. Foto: archiv autora

vědoma si svojí krásy.

Rozechvělým mužům

nebezpečně buší srdce,

křivky těla bohyně

se do něj zarývají.

Jejich duše – hejno ptáků,

křídly kreslí obraz ženy.

Rukama vytrhnou ze skály kámen,

sochař z něj vytvoří ženu

a básník ji oživí.