Anna Štefanovičová – Cěleúdní

Přestože doufáme v brzké zlepšení, situace stále neumožňuje tradiční chod věcí, a proto si pro Vás spolek Studium Artium připravil online výstavu Anna Štefanovičová: Cěleúdní. V rámci výstavy Vám spolek představí jeden z autorčiných malířských cyklů, jenž zobrazuje stylizované objekty a figury, které jsou v předimenzované podobě s dojmem přemrštěné barevnosti a disharmonické deformace. Cyklus je inspirovaný marionetami a středověkým uměním.

Anna Štefanovičová (1996*) je absolventkou oboru Užitá malba v architektuře a propagaci Střední umělecko-průmyslové školy v Hodoníně. V současnosti studuje na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Malířství II pod vedením Vladimíra Skrepla.

Olej na plátně 55×45 cm

Ve své tvorbě se převážně věnuje malířskému médiu, nicméně škála autorčiných výtvarných projevů je daleko obsáhlejší. Charakteristické jsou pestré plochy, ve kterých se do sebe plynule slévají dvě komplementární barvy. Jako častý inspirační zdroj autorka využívá svět kolem sebe, běžné reálné předměty denní potřeby, které převádí do svého vlastního uměleckého jazyka, dovedeného často až na hranice abstrakce.

Olej na plátně 45×55 cm

V průběhu konání výstavy, od 1. 5. do 14. 5. 2021, budou prezentovány na sociálních sítích spolku autorčina díla a v závěru výstavy se můžete těšit na rozhovor, ve kterém nám autorka prozradí něco o tom, co ji v tvorbě inspiruje, jaké jsou její vize do budoucnosti, popřípadě nám přiblíží, co se ukrývá pod prezentovanými díly. Rozhovor proběhne taktéž online formou 20. 5. 2021 v 18:00.