Obsah 10/11 2020

STUDIE
5|Joaquim Mir: Všechny barvy Středomoří
Jiří Pešek

ROZHOVOR
15| Szilvia Füzik: Polapené střípky intuice zachycené na plátně
Nel Foberová

TEXT A OBRAZ
23| Realistika
Deana Dominika Zdziebková

AD REM
27| Hostile architecture: šedá zóna pojmů a významů
Lukáš Veverka

32| Expedice jižní Morava vol. III
expedice StuArt