Feminity

Kryštof Boček, Feminity, olej na plátně

 Pod pojmem ženskost se rozumí soubor vlastností a chování všeobecně spojovaných s dívkou či ženou. Zahrnuje tedy v sobě vlastnosti jako jemnost, schopnost empatie, citlivost a mnoho dalších.  Projevy ženskosti se ale liší v závislosti na prostředí či kontextu a ovlivňuje je řada společenských a kulturních faktorů. Ženskost se skládá ze sociálně definovaných znaků. Lidé, kteří vykazují kombinaci mužských a ženských charakteristik jsou  označováni jako androgynní. To filozofové argumentovali tím, že pohlavní nejednoznačnost může vést k rozmazání klasifikace mezi muži a ženami. Moderní pojetí ženskosti již nepočítá jen s plněním společností přidělených rolí, ale i s individuálními rozhodnutími učiněnými ženami.

Tyto faktory jsem chtěl otisknout do svého nového obrazu. Rozhodl jsem se spojit ženskou něžnost a přátelskou soudržnost žen v jeden magický celek. Tento nápad jsem měl v hlavě ukrytý už delší dobu, ale až po zkouškovém období, jsem se mohl konečně pustit do práce.  Přitom jsem také naplno podlehl olejomalbě, kterou jsem už dřívě vyzkoušel, ale až nyní jsem jí nezvladatelně propadl. Jediná věc, která mě na ní vadí je nepříjemný zápach terpentýnu a jeho škodlivé účinky na zdraví malíře a jeho okolí. S tím se bohužel ale nedá nic moc dělat. Nezbývá než si prostě najít triky, jak tyto  nepříjemnosti obejít. Obraz, který jsem vytvořil, se skládá ze dvou rovin. Vrchní část zachycuje obličeje žen, které jsou natřené zlatou třpytící se barvou. Tím jsem chtěl především poukázat na posuzování žen podle vzhledu, který je v dnešním světě až přespříliš důležitý. Dolní část obrazu tvoří pouze ruce žen, které se vzájemně proplétají. Ty poukazují na jejich harmonickou sounáležitost. Barevnost jsem zvolil především v modrých studených nech, které obraz zcelují a tím diváka ještě více vtahují do obrazu a do jeho kontextu.

Hlavním důvodem pro tvorbu tohoto díla byla snaha poukázat na současné postavení žen ve společnosti. Protože přiznejme si, že i v dnešním světě žena stále nemá stejné postavení jako muž. A jisté diskriminační názory a praktiky namířené vůči ženám tu stále visí ve vzduchu. Sám se řadím mezi feministy. A zastávám názor, že žena je v mnoha aspektech chytřejší a silnější než muž. Toto přesvědčení vychází z osobních zážitků a z mojí názorové spřízněnosti se ženami. Obraz jsem zamýšlel jako vyjádření pomyslné naděje a pouta, které by měly ženy mezi sebou pěstovat a udržovat. Protože přece v jednotě je ta hlavní síla, která vede k úspěchu v prosazování ženských práv po celém světě.