Chovám se k tobě, jako bych tě považoval za samozřejmost