Poezie hořkých vztahů

DVĚ NAHÁ TĚLA
  
 Dvě nahá těla,
 Rychlost tepu se zvedla.
 Polibky padají,
 Zábrany nemají.
  
 Jako deštěm zmáčení,
 Lásky je to zrození.
 Ruka sjíždí níž,
 Jsme si zase blíž.
  
 Pohled z očí do očí, 
 Všechny hvězdy mlčí.
 Jen já křičím,
 Své srdce tím zničím. 
BEZESNÁ NOC
  
 Byla to noc plná myšlenek,
 Obloha plná hvězd, zářící měsíček.
 Myšlenky, co zapomenuté byly,
 Na povrch tu noc vyplavaly.
  
 Spánek můj utišily,
 Oči mé se nezamhouřily.
 Ani na  vteřinu té noci,
 Já byla polapena v cizí moci.
  
 Srdce mé bušilo silně,
 Upadnout v spánek snažila jsem se marně.
 Na tebe na chvíli zapomenout,
 Ve svých snech začít plout. 
https://cz.pinterest.com/pin/19281104648167694/