Sny

Sny jako

Javorový sirup

Tečou ti

Do hlavy

V podobě

Krve pak

Vyjdou ti z lůna

A ty se jich zbavíš

Sny jako

Javorový sirup

Tečou ti

Žilami

V podobě

Slz potom

Vytrysknou z očí

A ty jimi utopíš své nepřátele

Zdroj: https://i.pinimg.com/564x/f8/b1/6e/f8b16e1bcb3023ea3b2dbe5b6794af89.jpg