Proud

Stojíš na planině a toužíš po svobodě a klidu. Tu se do tebe opře silný proud a tlačí tě proti směru, kterým chceš jít. Zapřeš se nohama do písku, zvedneš ruce, jindy pokojný výraz ve tvé tváři zmizí. Vzepřeš se proudu a držíš.

Postupně se ti ztrácí půda pod nohama a proud tě sune dozadu. Skočíš mimo jeho dosah kamsi bokem, ale tam je jen chlad, pusto a nehostinno, které, ač je máš sebevíc rád, se ti brzy přejí.

Proud tě totiž, přestože si to nechceš připustit, svým způsobem drží při životě. Možná to nejde bez boje.

Vrhneš se tedy zpátky, znovu se zapřeš s novou silou, ale ta ti brzy dojde, když si uvědomíš, jak neuvěřitelně silnému proudu vzdoruješ. Nemá začátek, tvé ruce na něj mají jen minimální, nepatrný, zanedbatelný vliv, a plyne konstantně, bez přestání, bezostyšně dál.

Po další chvíli námahy už se vzdáš, vyskočíš a proud tě strhne. Jak krásné, jednoduché a bezpracné je, když se můžeš chvíli nechat unášet pryč!

Po krátkém odpočinku, kdy se ti vůbec nechtějí tvá zavřená víčka znovu otvírat, přeci jen procitneš a pohlédneš před sebe. Proud jako mocný vítr plyne do kulovité, černé bezedné propasti. Žene se neúprosnou rychlostí a ty zpanikaříš. Chceš se mu vysmeknout, ale obláčky klidu plující na hladině tě přesvědčují, ať zůstaneš. 

Žádný strach.

Svět za singularitou už je lepší.

Přemítáš. Vidíš jen černé prázdno, ale… co když je tam opravdu lépe?

Stejně však tenhle vstup nebyl tvojí svobodnou volbou. Roztrhneš oblaka na hladině, až některá zčernají a spustí se z nich déšť. Spadneš na písčité dno a proud se na tebe navalí s neočekávanou a neutuchající silou. A občas ještě zmokneš.

Chvíli se ostrým jehličkám v obličeji a rukou bráníš urputně. Pak se odevzdáš svému neměnnému stavu a bez jakýchkoli úvah stojíš na místě. Koukáš kamsi na nebe, které tam možná je a možná není.

Sice stojíš pevně a proud tě nezviklá, ale nemůžeš myslet. Postrádáš svobodu, a takový život je prakticky stejný, jako kdyby ses plavil s proudem. Ale rozhodnout se můžeš pouze ty sám. Když žádné řešení není správné, kterou z dostupných variant si vybereš?

Ať se rozhodneš jakkoli, utrpíš nespočet ztrát.

Žádná cesta není dokonalá.